H. A. Krygers Pære.

Hjem: Sorten fandt jeg for mange år siden i en Husmandshave i Gundsømagle, Træet står nogle få Alen fra Modertræet til Ahlmannspæren, dog i hver sin Have, og jeg kaldte så Pæren efter H. A. Kryger, Beftoft. Modertræet er lagt af Kærne af en gammel Kone, Karen Jens Rasmussens, omtrent ved Midten af forrige Århundrede Wøldike, Side 430.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: godt middelstor, 54 mm bred, 64-67 mm høj, (tegnet efter Frugter fra Modertræet). Form: pæreformet. Bug omtrent på Midten, noget indsvejfet, spidst tilløbende mod Stilken. Bæger: lille, åbent, de stive, kanalformede Blade ligger udad; Hulen flad eller ingen, små Perler og flade Buler omgiver Bægeret. Stilk: lang, tynd med to tydelige Knopper, brungul med fine Barkporer, sidder som stukket ind i Frugten. Hud: ved Plukningen hvidlig grøn, senere smuk gul, enkeltvis med en fin orangefarvet Flamme på Solsiden; Punkter talrige, enkelte Rustfigurer træffes. Kærnehus: lille, Aksen middelvid, Rum middelstore, lidt udstående, Kærner med Hage, mørkebrune, 2 i hvert Rum. Bægerrør: lille med middellang Kanal. Kød: hvidt med gult Skær, saftigt, næsten smeltende, af god sød Vinsmag. Modningstid: sidst i November, holder sig ofte til henad Jul. Værd: god Bord- og Salgsfrugt.

Træet står udsat for Nordvinden, er meget hårdført og sundt, bærer godt hvert år. De små Frugtgrene ender til at begynde med i en Vedtorn.

Wøldike skriver om Sorten: »Kød hvidgult, lidt fint grynet, fyldig saftigt, smeltende, livlig sødt vinagtigt.«

Battruppear16.jpg Fig. 309. H. A. Krygers Pære.