Koldinghuspære.

Hjem: Sorten har jeg modtaget fra nu afdøde Morten Nielsen i Kolding. Hvorvidt den er kommen frem i hans Haver med de mange Frøtræer, vides ikke, men er sandsynligt. Han kaldte den Tornpære, men ændrede inden sin Død Navnet til her benyttede.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstor, i almindelig god Udvikling 60 mm bred og 7071 mm høj, æg-topformet, Bugen omtrent på Midten, stærkt og kort tilsneddet mod Stilken, mindre mod Bægeret. Bæger: lille, åbent. Bladene kanalformede, forbundne ved en bred Rand, sidder i en lille snæver, temmelig dyb Hule med flade ubetydelige Ribber. Stilk: ca. 3 Ctmtr. lang, kraftig til tyk, krum, brun uden Barkporer, sidder som stukket ind i Frugten, trykket af en stor Svulst ved den ene Side. Hud: grøn med gul Tone uden rødt; Punkter spredte, lysebrune, lidt brun Rust omkring Stilk og Bæger, ellers rustfri. Kærnehus: meget lille, Aksen lidt åben. Rum små, ægformede, tilliggende, én stor, bred, mørkebrun Kærne i hvert. -- Bægerrør: lille med lang, vid Kanal. -- Kød: svagt gult, meget saftfuldt, smelteride, af kraftig, sød, stærkt krydret Vinsmag, stenet lige langs Rørkanalen, sandet under Huden. Modningstid: har i de år, jeg har prøvet den, været tjenlig hele December, et enkelt år lidt længere. Værd: fortrinlig Bordfrugt. Skal rimeligvis plukkes sent.

Hvorvidt Træet slår an på Kvæde, vides ikke, Morten Nielsen har, såvidt vides, ikke prøvet det.

Battruppear15.jpg Fig. 308. Koldinghuspære.