Lærkepære.

Hjem: Ukendt. Lærkepæren hører til de allerældste Pærer her i Landet, den og Brøndæblet træffes i alle ældre Haver navnlig i Byerne langs Kysten fra Præstø til Kallehave, hvor man kan, eller indtil for få År siden kunde træffe ældgamle Lærkepæretræer. Jeg har engang målt en sådan måske ca. 200årig Veteran, dens Stammeomfang i 4/5 Mtrs. Højde var omtrent 4 Mtr. (13 Fod), en Tykkelse, som tyder på en meget høj Alder. Jeg har andensteds også i Omtalen af Brøndæblet fremsat den Mening, at disse to Sorter muligvis var Rester af de Plantninger, Prins Jørgen i sidste Halvdel af det 17de Århundrede lod foretage på Vordingborg Gods, men kan selvfølgelig ikke føre afgørende Bevis herfor. Når Sorten medtages her, da sker det hverken for denne eller Brøndæblets Godheds Skyld, men fordi de udgør en så væsentlig Del af Billedet af Sydsællands Frugttræbestand i ældre Tider.

Louisianapære2.jpg Fig. 311. Lærkepære.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: i almindelig god Udvikling 59-60 mm bred, 65-67 mm høj. Form: næsten rundt ægformet eller afstumpet kegleformet, Bug på eller lidt fra Midten og herfra lidt stærkere aftagende mod Stilkenden, som er temmelig bredt afstumpet. Bæger: stort, åbent med opretstående Bægerblade, som ikke er forbundne ved en Rand; Hulen flad, omgivet af flade Ribber. Stilk: lang, kraftig til tyk, grøn med brunt, 5 Knopper ved øverste Trediedel; Hulen ubetydelig, flad, vid. Hud: ved Plukningen grøn med brunt, senere lyst gulgrøn med livligere rødt; Punkter talrige, Rustfigurer sjældne. Kærnehus: stort, Aksen lang, snæver, Rum store, tilliggende, Kærner næsten altid golde. Bægerrøret stort med lang, fin Kanal, som når lige til Aksen. Kød: groft af Bygning, gult, saftigt, sødt med svag Syre og med en stærkere eller svagere ram Bismag, stenet omkring Kærnehuset. Modningstid: Oktober, før eller senere, holder sig kort, blområdner uden at det kan ses udenpå Frugten. Værd: Torvefrugt, udmærket til Tørring.