Mostpære fra Kindstrup.

Littr. 6. Syn.: Bredsted, Hb.Nr.113. Kaldes på Egnen ofte Gråpære.

Hjem: Gjelsted Sogn på Fyn, hvor det store formentlige Modertræ står i Smed Lars Larsens Have i Kindstrup By. Idet jeg henviser til Bredsteds interessante Beskrivelse af Træet, skal her blot anføres, at dette anslås til at være ca. 500 År gammelt og endnu er fuldstændig sundt og ikke viser Tegn til Affældighed, vistnok noget aldeles enestående. Da Bredsted målte Træet 1889, målte Stammen i Alens Højde over 5,56 Mtr., i Meters Højde deler Stammen sig i 5 Hovedgrene, henholdsvis 2,35, 1,65 og 1,80 Meter i Omkreds. Kronens Gennemsnit fra Øst til Vest var ca. 16 Meter og Kronens Højde over 12 Meter.

Sorten træffes overalt i de omliggende Byers Haver, og har man set ét Træ, får man let Øje for, hvor de står, de skal alle være Podninger fra det gamle Kindstruptræ. Jeg har engang eftersøgt disse Træer og fandt dem i mange ældre Haver især vest og nordvest for Gjelsted.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: lille til middelstor, ca. 51-54 mm bred, 47 mm høj. — Form: lidt topformet, Bug på eller lidt under Midten, den ene Side lidt højere udviklet. — Bæger: lille, åbent. Bladene korte, lidt kanals formede, forbundne ved en smal Rand, rødlige ved Grunden, dunede; Hulen en flad Skål med Spor af flade Ribber. — Stilk: lang, ca. 30-35 mm, tynd eller mere kraftig, ofte lidt kødfuld næst Frugten, og altid med små Knopper hen mod Leddet; Hulen ubetydelig, har altid en lille Svulst ved den ene Side. — Hud: ru at føle på, grøn med gult Skær, som fuldmoden helt gul, Solsiden brunlig rød, senere mere livlig rød; Punkter store, tætsiddende, gråbrune, løber ofte sammen til sammenhængende Rust; lysebrun Rust findes altid omkring Stilken, hvorimod Grundfarven oftest er ren omkring Bægeret—Kærnehus: temmelig stort i Omkreds, Aksen snæver, Rum store, tilliggende med lange, smalle sortebrune Kærner, der meget ofte er golde. — Bægerrøret har en middellang fin Kanal. — Kød: hvidt, lidt grynet, meget saftigt, af sød, noget snærpende Vinsmag, stenet omkring Kærnehuset, lidt sandet under Huden. — Modningstid: sidst eller midt i September, til lidt ind i Oktober. Kan kun opbevares en kort Tid. — Værd: udmærket Most- og Tørrefrugt, god Torvefrugt. Bredsted anbefaler Sorten til Plantning langs Veje, og deri har han Ret.

Træet er sundt, meget hårdført og rigtbærende. Jeg har kun haft en større Prøvegrén af Sorten, den var meget tætløvet og bar hurtigt. — Årsskud: kraftige, lige, gulbrune med mange hvide Barkporer. — Knopper: store, ægformede, mørkebrune, lidt udstående. — Blade: rundt ægformede eller mere ovale, glinsende, Stilke lange, tynde. — Frugtknopper: store, kegleformede, spidse, Knopskæl sortebrune.

Louisianapære4.jpg Fig. 313. Mostpære fra Kindstrup.