Stensballegaardpære.

Hjem: Hr. Gartner Bull-Hansen på Stensballegård ved Horsens har sendt mig denne Frugt og skriver om den: »af gammel Oprindelse, den går under Navnet Napoleon, men da det ikke er Beurré Napoleon og ikke mere træffes i Planteskolerne, formoder jeg Benævnelsen er falsk; det er en meget god og planteværdig Sort, hårdfør, spisemoden 12-15 Dage efter Plukningen, som almindelig kan foretages i sidste Halvdel af September, holder sig 14 Dage å 3 Uger, meget saftig, lidt vel sød, den kan dog nærmest høre til 1. Rangs Frugt. Træet er plantet 1800, måske 1790.« --r Hvorvidt Sorten oprindelig er dansk, kan næppe oplyses.


Louisianapære8.jpg Fig. 317. Stensballegaardpære.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middel stor, de sendte Frugter var 47-51 mm brede, 55-58 mm høje, afstumpet kegleformede, minder i Form om Beurré blanc. Bæger: lille, åbent med korte, opretstående, lidt kanalformede Blade, som er forbundne ved en Rand; Hulen flad og glat. Stilk: lang, tynd, ved Grunden tykkere, sidder som stukket ind i Frugten, trykket lidt til Siden af en ubetydelig Svulst. Hud: ved Plukningen grøn, som moden smukt varm gul, Solsiden med lidt rødt i Striber og Flammer; Punkter talrige, meget fine, ses ikke meget, enkelte små Rustfigurer træffes. Kærnehus: lille, Aksen lukket eller svagt åben, Rum små, tilliggende, de små Kærner oftest golde. Bægerrøret temmelig stort med mere end middels lang Kanal. Kød: gult, meget saftfuldt, meget sødt vinagtigt med en ejendommelig, behagelig Aroma, uden Sten om Kærnehuset. Modningstid: første 14 Dage eller 3 Uger af Oktober. Værd: meget god og smuk Bordfrugt. Er vist meget anbefalelig for udsatte Forhold.