Parmain, forskellige:


 Matthiesen 1924, III: 147

Dansk ædel Parmain.

Dette Æble har Jeg modtaget fra Løjtnant Mølgård i Skanderborg. Træet står i Kafferister Jensens Have, ca. 20 Alen fra Søbredden og ca. 1½ Alen over Vandoverfladen. Træet er kommen frem af Kærne på Stedet. Er ønsket benævnt som anført. Jeg har tilladt mig at sætte »Dansk« foran for at skælne det fra en tysk Sort af samme Navn.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstort, ca. 69 mm bredt, 65 mm højt, lidt fladrundt eller parmainformet, Bug på eller lidt under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. — Bæger: stort, halvåbent, Bladene grønne, dunede, bøjer lidt indad, er adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb, vid, Ribber ubetydelige. — Stilk: kort, næsten ingen; Hulen dyb, snæver med lidt tynd fin Strålerust. — Hud: grøn, senere mørkegul med svag grøn Tone, Solsiden tyndt stænket og stribet af et mørkt rødt; Punkter få, mørke med bred mat Hov. Svag Lugt og svagt fedtet.— Kærnehus: lille i Omkreds, Aksen middelvid. Rum forholdsvis store, afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge årede, én lang og langt tilspidset kaffebrun Kærne l hvert, åbner sig spatelformigt. — Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede. Griffel 2/3 kløvet, håret på den sammenvoksede Del. — Kød: gulhvidt, middelsaftigt, af sød, stærkt citronagtig krydret Parmainsmag, stærkt duftende. — Modningstid: November-Nytår. — Værd: fin Bordfrugt.

Fig. 458. Dansk ædel Parmain.


 Matthiesen 1913. II: 24

Drewsens Parmain.

Littr. o. Syn.: Wøld„ S. 507.

Hjem: Dette fortræffelige Æble er kommen frem af Kærne i Strandmøllens Have ved København. Jeg gav det Navn efter dalevende gamle Drewsen, som havde sendt mig Frugten. Hvorvidt Modertræet er til på Stedet, vides ikke, jeg har dog et ungt Træ af Sorten.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, i god Udvikling 80 mm bred, 74 mm høj, oftest lidt mindre. — Form: noget tilspidset kegleformet eller tilspidset parmainformet, Bug under Midten, den ene Side kan som på Fig. være stærkere udviklet, men er det som Regel ikke. — Bæger: lille, lukket, Blade lange, brede, svagt dunede, Spidserne mangler ofte; Hulen lille, flad, snæver; Ribber små, dog stærkt markerede, også ned over Frugten, Tværsnit kantet. — Stilk: lang, tynd, rødlig, glat, krum; Hulen middeldyb, vid med grå Strålerust. — Hud: grønlig gul, Solsiden med brunlig rødt, hvori Spor af Striber og Stænk; Punkter ret talrige, men ses ikke meget, brune med smal Hov; fine Rustfigurer og Stænk træffes oftest og gør Overfladen ru at føle på. Tør. — Kærnehus: lille, tenformet. Aksen snæver, Rum små, stærkt afrundede opad, tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte, få lange, smalle, mørkebrune Kærner. — Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede. Griffel j- kløvet, håret i Delingsstedet. - Kød: gult, saftigt, af fin, stærkt krydret Parmainsmag, som minder meget om Slesvigsk Jordbæræble. - Modningstid: Januar-Marts. - Værd: meget fin Bordfrugt.

Træet har hos mig kun vist sig middelfrugtbart, og det varer noget, inden Frugtbarheden indtræffer. — Årsskud: middellange, kraftige, olivenbrune, glatte med spredte gule Barkporer. — Bladknopper: store, afrundede, tykke, brune, glatte, ikke tilliggende. - Blade: middelstore, langt ægformede med kort udløbende Spids, dobbelt rundtakkede, glatte Undersiden; Stilke lange, rødlige, glatte. —Frugtknopper: store, rundt ægformede, brune, glatte, Skællene slutter kun tildels; Bladene omkring disse er langt eliptiske med lang udløbende Spids.

NyholmM7.jpg Fig. 165. Drewsens Parmain.

Frugten skal plukkes meget sént, ellers rynker den.  


Matthiesen 1913. II: 26

Egeskov Parmain.

Hjem: Sorten har jeg modtaget fra afdøde Gartner Nielsen på Egeskov, Kværndrup St., Fyen. Han skriver, at »han har Grund til at tro, at det er et Frøæble«. Frugten er ualmindelig smuk. Hr. Nielsen omkom ved et Ulykkestilfælde, få Dage efter at han havde sendt mig Frugten.

EgeskovPM1.jpg Fig. 166. Egeskov Parmain.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstor 59—60 mm bred, 64 mm høj, parmainformet, Bug under Midten, den ene Halvdel lidt kraftigere udviklet. — Bæger: lukket, Blade brede, grønne, fint dunede, lidt adskilte ved Grunden, bøjer indad, Spidserne står lige op; Hulen middeldyb, middelvid, Ribber og Biribber små, lige store, alle spores dog ned over Frugten, Tværsnit svagt kantet. — Stilk: middellang, kraftig, grøn med brunt, glat; Hulen dyb, snæver med gråbrun udflydende Strålerust; undertiden er Hulen næsten udfyldt af en Svulst. — Hud: strågul, Solsiden næsten dækket af et skinnende karminrødt, hvori korte Striber og Stænk; Punkter temmelig talrige, brune med bred mat Hov. Kraftig fin Lugt. Fedtet. — Kærnehus: løghjerteformet, Aksen lukket, Rum middelstore, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner talrige, langt ægformede, kaffebrune. — Bægerrør: en lille but Kegle, Tråde dybtstillede. Griffel kortkløvet, glat. — Kød: hvidt, saftigt, af kraftig god parmainagtig krydret Vinsmag. — Modningstid: November—Nytår eller længere. — Værd: fin og meget smuk Bordfrugt.

Træet. Årsskud: grønlige med mange fine Barkporer. — Bladknopper: lange, butte, rødlige, svagt uldede. — Blade: mørkegrønne, ovale med lang påsat Spids, fint savtakkede, Stilk lang, tynd, rød, glat. — Frugtknopper: lange, but kegleformede, med rødbrune Knopskæl, som slutter godt sammen. Om Træets Alder fik jeg intet at vide, da Hr. Nielsen som nævnt døde straks efter Modtagelsen af Frugten.


  Matthiesen 1913. II: 27

Kolding Parmain.

Hjem: Sorten er tiltrukket af Murermester Morten Nielsen i Kolding, Træet bar første Gang 1910 og var da 8 År gammelt.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: lille, ca. 60 mm bred, 54 mm høj, parmainformet, Bug hen imod Stilken, den ene Side lidt stærkere udviklet. — Bæger: stort, åbent. Bladene smalle, dunede, bøjer indad, står lige op, er vidt adskilte ved Grunden; Hulen dyb, middelvid, omtrent glat, Hovedribberne spores kun svagt ned over Frugten, Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: 1—2 Cmtr. lang, tynd, mørkebrun, glat; Hulen dyb, middelvid eller snæver, fuld af grov, ofte langt udflydende Strålerust. — Hud: grønlig gul eller gul, ses sjældent ren, er dækket af et smukt mørkt lakrødt, som dog lader Grundfarven skinne igennem, på Skyggesiden stænket; Striber ses ikke; Punkter fine, brune uden Hov; vorteagtige Rustpletter træffes. Ingen Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: lille, højtløgformet, Aksen omtrent lukket, Rum små, brede, spidst afrundede opad, but tilspidsede nedad Vægge glatte, i hvert Rum 2 store mørkebrune Kærner, som hurtigt bliver grå i Luften. — Bægerrør: en lille Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 3/4 kløvet, håret på den kløvede Del, stærkest i Delingsstedet. — Kød: svagt gulgrønt, saftigt, af god, lidt syrlig Parmainsmag. — Modningstid: December—første Halvdel af Januar. — Værd: smuk og god lille Bordfrugt.

EgeskovPM2.jpg Fig. 167. Kolding Parmain.  


Matthiesen 1913. II: 28

Rifbjerg Skarlagen Parmain.

Littr.: Wøld., S. 479.

Hjem: Tiltrukken af Gårdejer R. H. Rasmussen i Riff bjerg på Langeland af den gamle Skarlagen Parmain.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, i almindelig god Udvikling 67 mm bred, 59 mm høj. — Form:

kort kegleformet, Bug nærmest Stilken, mod hvilken den er fladt afrundet, medens den er temmelig spidst tilløbende mod Bægeret, den ene Side oftest ubetydelig stærkere udviklet. — Bæger: lukket eller halvåbent, Blade brede, uldede; Hulen lille, snæver, omgivet af flade Ribber og Perler; af Ribberne har den ene ofte en skarp Søm, som løber helt ned til og ind i Stilkhulen; Tværsnit lidt kantet. — Stilk: 1—2 Cmtr. lang, kraftig, træet, olivenfarvet, tykkere næst Frugten; Hulen flad eller middeldyb, vid, ofte med små Svulster, kun med Spor af Rust eller glat. — Hud: lyst citrongul, Solsiden og ofte mere er dækket af et mat mørkt karmoisinrødt med utydelige korte, brede Striber; Punkter talrige, store, grå med bred hvidgrøn Hov, i det røde er de gulbrune uden Hov. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærnehus: stort, løgformet, Årer røde, Aksen snæver til middelvid, Rum store, udrandet tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner talrige, store, lange, trinde, mørkebrune. — Bægerrør: en vid Tragt med smal Krave, Tråde højtstillede. Griffel dybtkløvet, filtet over det hele. — Kød: hvidt med røde Flammer nærmest Bægeret, meget saftigt, skørt, frisk syrligt med nogen Sødme og lidt bæragtig Aroma. — Modningstid: Oktober—November.—Værd; er en meget let sælgelig, udmærket Køkkenfrugt. Træet er fænomenalt frugtbart hvert År.

EgeskovPM3.jpg Fig. 168. Rifbjerg Skarlagen Parmain.

 


  Matthiesen 1913. II: 30

Ødemark Parmain.

Littr. o. Syn.: Gartner-Tidende 1907, S. 154.

Hjem: I Landsbyen Ødemark sydvest for Køge findes gamle Træer af Sorten, herfra er den bl. a. Steder bleven spredt en Del i Odsherred, hvor jeg først traf den. Jeg er ikke i Tvivl om, at Sorten er et Frøæble fra Køgeegnen, som er så rig på sådanne, men om den netop er kommen frem i Ødemark, kan ikke afgøres. I denne Egn kaldes Frugten »Rød Pippin«, et Navn, jeg fandt for lidetsigende, derfor har jeg tilladt mig at give den ovenstående, fordi det er en udpræget Parmain og Frugtens Hjemsted så tillige er nogenlunde fæstnet til Navnet. Allevegne, hvor jeg har truffet Sorten, har der lydt Ros om den.

EgeskovPM4.jpg Fig. 169. Ødemark Parmain.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, i almindelig god Udvikling 75 mm bred og omtrent lige så høj, normalt måske lidt mindre, enkeltvis også bredere end høj. —Form: afstumpet kegleformet, ligner en stor Skarlagen Parmain, Bugen sidder som hos alle Parmainer nærmest Stilken, den ene Side oftest stærkere udviklet. — Bæger: lille, halvåbent eller åbent. Bladene brede, korte med kort fin Spids, som bøjer tilbage, dunede, lidt adskilte ved Grunden; Hulen temmelig dyb, middelvid, Ribber små, dog større og bredere ned over Frugten; Tværsnit lidt kantet. — Stilk: kort, tyk, glat, ofte kun en Knort; Hulen vid, flad, kun med Spor af Rust. — Hud: som moden mørkegul, ofte næsten dækket af et smukt skarlagenrødt, fuldt af mørkere Striber og Stænk, der også ofte mangler; Punkter grå, få, ses ikke meget. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: dybtsiddende, løgformet. Aksen middelvid. Rum middelstore, afrundet udrandede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner middelstore, lysebrune, but tilspidsede, oftest kun én i hvert Rum.— Bægerrør: en dybtgående smal Tragt, Tråde højtstillede. Griffel dybtkløvet, stærkt filtet på den sammenvoksede Del. — Kød: stærkt gult, marvet, saftigt, af kraftig vinagtig, godt krydret Parmainsmag. — Modningstid: Januar til langt ud på Foråret. — Værd: fin og smuk Bordfrugt og god Handelsfrugt.

Træet er sundt og danner en løvrig bred Krone. — Årsskud: kraftige til tykke, violetbrune eller olivenbrune med mange store runde Barkporer. — Blade: frisk grønne, langt ovale eller ægformede med påsat Spids, skarpt og ofte dobbelt savtakket, Bladstilke kraftige og ligesom Bladet på Undersiden stærkt hvidfiltede. — Bladknopper: små, flade, svagt dunede, tæt tilliggende. — Frugtknopper: store, æg« formede med rødbrune, tætsluttende Knopskæl; Bladene omkring disse langt ovale med lang udløbende Spids. Sorten er tidlig frugtbar og rigtbærende.