Queen.

Synonymer. The Queen, Königinapfel.

Historie. Denne engelske Sort skal være fremkommet i 1858 hos en Landmand i Billericay ved Navn W. Bull og ført i Handelen i 1880 af firmaet Saltmarsh i Chelmsford; samme år tildeltes den The Royal Horticultural Societys Certifikat af l. Klasse. Queen blev hurtigt spredt i England og andre frugtdyrkende Lande. Hos os blev den beskrevet af H. C. Bredsted i 1893 og er rimeligvis udbredt fra Bredsteds Planteskole i Odense. I 1914 anbefaledes den til alm. Dyrkning her i Landet. Efter Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 blev den anbefalet til Plantning i to sjællandske Distrikter. Der blev dengang kun noteret om et ringe Antal Træer af Sorten; i Planteskolerne var den dog Nr. 23, efter Antal Æbletræer under Tiltrækning. Ved den nye Frugtsortsundersøgelse figurerede Sorten også med et beskedent Antal Træer, af hvilke de fleste var plantet i Perioden 191525. Ved Tællingen i 1937 var den Nr. 48 i Planteskolerne med 610 Træer. Sorten er åbenbart i Tilbagegang. Dens Frugter ses da også sjældnere og sjældnere i Handelen. Træerne er vel blevet podet om.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver smukke, bredkronede Træer, som det dog kan knibe med at få op i Halvstamme-Højde på et år. En Medarbejder har gjort den Erfaring, at Topstap kan give Anledning til Udtørring og Forrådnelse ned i Kronen.

Grundstamme. Egner sig bedst for. Vildstamme, men kan dog også lykkes godt på en kraftig Dværgstamme.

Beskrivelse af Træet. Queen danner et rundkronet Træ af uregelmæssig stiv og sluttet Vækst. årsskuddene er ret fåtallige og korte, men tykke og kraftige. Barken er rødbrun, ikke meget filtet. Der er mange Barkporer, Bladene er tætsiddende, rundagtige til omvendt ægformede og med kort påsat Spids, de er fladt udbredte og med tilbagebøjet Spids. Oversiden glinsende grøn. Randen dobbelt rundtakket. Bladstilken er på kraftige Skud kort og tyk, fortykket ved Basis og rød af Farve. Akselbladene hurtigt affaldende eller manglende. Frugtknopperne sidder på korte Sporer, de er ret små og butte samt af en stærk rødlig Farve. Blomstringen falder sent på Sæsonen. Blomsterknopperne er rosa, Blomsterne store, svagt rosa og kønne. Kromosomantallet er normalt. Sorten kan befrugtes af mange andre Sorter og sætter villigt Frugt i blandet Bestand.

Queen1.jpg

Dyrkningsforhold. Queen udvikler sig kun til et mindre Træ. 8 m vil formentlig være af en passende Slutafstand for Vildstammetræer. Meget gamle Træer af Sorten findes naturligvis ikke her i Landet. Ved Orebygård står et omkring 50 år gammelt Træ, som er sundt og rigtbærende. Queen er formentlig så hårdfør, at den uden Vanskelighed kan dyrkes i alle Landets gode Frugtegne. I Jylland findes der kun få ældre Træer af Sorten. Synes at kunne trives på al Slags Jord, også på Marskjord. Træer i den bæredygtige Alder bør sikkert ernæres godt, bl. a. for at modvirke Afkastning af Frugten. Sorten kan klare sig helt uden Beskæring, men kan også tåle Sporebeskæring. Utilfredsstillende Træer af Sorten kan ompodes. Indpodning af Queen i andre Sorter kommer vel sjældent på Tale. Frugtbarheden skuffer noget. Helt unge Træer bærer sparsomt, medens ældre Træer ofte ansætter rigeligt med Frugt, men er slemme til at afkaste denne efterhånden, så der til Slut bliver for få tilbage, som så til Gengæld kan blive meget store og præsentere sig godt på Træerne, idet de hænger yderligt. Egentlig Frugtudtynding er der ikke ofte Anledning til, derimod kan det anbefales at plukke Frugten ad flere Gange. Sidder der flere Frugter sammen, kan de presse hinanden af.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Queen er en ret sund Sort; den angribes ofte af Frugtskimmel og Kræft, ligesom Skurv, Spindemider, Æblehveps og Tægeangreb forekommer. Sorten tåler godt de alm. anvendte Kemikalier, Svovlmidler kan dog gøre Skade. Sprøjteskade på Frugten ses sjældent. Store Frugter får let Priksyge.

Frugten.

Størrelsen. Stor til meget stor. 6 cm høj og 89 cm bred.

Formen er fladrund. Bugen sidder på Midten, hvorfra Frugten aftager mest mod Bægeret. Tværsnit næsten rundt. Meget regelmæssig og ensartet Frugt.

Farven. Den grønne Grundfarve bliver under Modningen hvidgrøn til grønliggul. Skyggefrugter er uden Dækfarve og af et lyst, hvidgult Udseende. Solsiden er forsynet med en rød Dækfarve i uregelmæssige Striber og Pletter, der i gode år næsten helt kan skjule Grundfarven. I denne Udvikling er Æblet meget tiltalende af Ydre, i Almindelighed er Farven dog noget mat. Huden tyk og elastisk, lidt fedtet og forsynet med fåtallige, ikke meget synlige Hudpunkter.

Queen2.jpgBlomstrende Træer af Queen.


Queen3.jpg Queen. 30-årigt Træ i Haven ved Oreby.

Bægeret er lille, lukket eller halvåbent. Bægerbladene er brede, korte og spidse. Bægerhulen er lille og omgivet af større eller minder Ribber, af hvilke nogle kan spores ned over Frugten helt til Stilkgruben. Støvtrådene sidder over Midten i det korte og brede Bægerrør. Griflerne er kun lidt sammenvoksede; de er beklædt med hvide Hår.

Stilken er middellang og ret kraftig, den sidder i en dyb og bred Grube, der er beklædt med en grågrøn Rust, som stråler ud over Stilkpartiet.

Kødet er skørt, saftigt og af en syrlig Smag uden fremtrædende Aroma; det er hvidt med grønligt Skær. Lugten ret kraftig.

Kærnehuset er bredt løgformet. Kamrene smalle og spidse; de brune Kærner er fåtallige, store, flade og spidse.

Modningstid. Kan som umoden plukkes allerede sidst i August Måned, og der plukkes da ad flere Gange. Plukkes ellers sidst i September og kan gemmes til i December Måned. Æblet opbevares dog sjældent ret længe, men sælges snarest muligt.

Anvendelse. Queen er et udpræget Madæble af ikke allerfineste Kvalitet. Yndere af syrlige Æbler finder det brugbart som Spiseæble. Koger meget let ud. Let at behandle i Køkkenet.

Handelsværdien er middelgod. »Store, velfarvede Frugter finder dog let Købere, når de er på Lager, men Kunderne spørger sjældent efter dette Æble«. De flade Æbler kan være noget besværlige at pakke.

Dyrkningsværdi.

Queen er ikke værdifuld nok til alm. Plantning, hverken i Privathaver eller i Plantager. Frugtudbyttet er ikke helt tilfredsstillende og Frugtens Kvalitet endnu mindre. Æblet er dog så stort og tiltalende, at Sorten ikke uden videre kan kasseres, selvom dens Sæson er uheldig. Egner sig bedst for større Privathaver og til lokal Forsyning. Kan eventuelt bruges til Mellemkultur, men kan dog hertil let erstattes af andre Sorter.


Queen4.jpg Queen. 40-årigt Dværgtræ i Landbohøjskolens Have, 4 m højt og 6 m bredt.