114. Melrose.


RVinterKalvilB7.jpg     RVinterKalvilB8.jpg

Literatur og Synonymer:

l. Melrose (R. Hogg, The apple and its varieties, 1859, p. 226).  - id. (White Melrose) (R. Hogg, The fruit manual, 1884, p. 145).  - id. (Downing, The fruits and fruit-trees of America, 1886, p. 272).

Historie. — Om dette gamle skotske Æble meddeler den engelske Pomolog Dr. Hogg, »at dets Udbredningskreds mest er indskrænket til Grevskaberne eller Egnen omkring det Sted, hvor det først antages at være bleven indført, mulig af Munkene i Melrose Abbediet. Da det er et af de mest afholdte Æbler i Frugthaverne ved Tweed Floden og uden Tvivl det største og nyttigste Æble, som Skotland kan fremvise, skulde det synes, at det kun behøvede at blive almindelig bekjendt for at blive dyrket overalt i Landet. Heller ikke sydligere bør det overses, da det både formedelst Størrelse og Kvalitet er en af de mest søgte Torvefrugter. Jeg ved, at de ere blevne solgte til to Shilling pr. Dusin.« — Her i Planteskolen har dette Æble kun været dyrket i kortere Tid og kun på Doucin, hvorpå det i de sidste fire År har båret store smukke Frugter og vist sig særdeles frugtbart.

Beskrivelse af Træet. — Træet er efter Hogg hårdført, sundt og meget kraftigt og udvikler i Frugthaven en stor rund Krone. — Sommerskud: temmelig talrige, lidt knæede, temmelig lange, middeltykke, rødbrune, lidt uldede, meget sølvgråhudede; Lenticeller langagtige, meget fåtallige. — Bladknopper: temmelig store, ikke ganske tilliggende, med sortebrune, uldede Knopskjæl. — Blade: på Sommerskuddene middelstore, ægformede eller ovale, med tilføjet kort Spids, lidt uregelmæssig, stumpt savtakket Rand, bårne af temmelig lange, kraftige, ved Basis meget rødfarvede Bladstilke med små lancetformede, stumpt spidse Axelblade; om Frugtknopperne ere Bladene langt elliptiske, undertiden bredest imod Spidsen. — Frugtknopper: små, langt ægformede, stumpt spidse, med mørkebrune og røde, i Kanten hårede Knopskjæl.— Blomster: temmelig store, sildige; Kronbladene udvendig karminrosenrøde, indvendig hvide.

Frugtbarhed: meget stor.

Kultur. — Dette Æbletræ har her i Planteskolen kun været dyrket som Dværgtræ på Doucin-Underlag; her på tager det villig fat og synes at ville opnå en meget god Størrelse, samt begynder i en meget tidlig Alder at bære Frugt. Det tør ikke betvivles, at det passer for vort Klima, og vil kunne dyrkes på Vildling i vore Frugthaver enten som halvstammet eller som lavstammet Krontræ.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor eller meget stor, i bedste Udvikling 86 mm. bred, 77 mm. høj, almindelig 75 mm. bred og 68 mm. høj. — Form: lidt afstumpet kegleformet, altid mere bred end høj; Bugen sidder ikke lidet under Midten, og Stilkenden er bred og flad; over Bugen aftager den stærkt imod Bægeret, og den har derfor en smal Bægerende. Tværsnittet er ofte lidt kantet. — Frugtstilk: meget kort, når sjælden ud til Periferien, tynd, tyk i Enden, træagtig, uldet, grøn, indleddet i en meget dyb og bred, ujævn og med brunlige Ruststråler beklædt Stilkgrube. — Bæger: lukket, temmelig stort, grønt og brunt; Bægerbladene middellange, temmelig brede, ofte adskilte ved Grunden, indadbøjede, oprette og ofte samlede til en Kegle; anbragt i en temmelig dyb, ofte snæver Nedsænkning, omgiven af talrige Folder og ulige formede Ribber, som alle gå over Bægerhvælvingen ned imod Bugen, og hvoraf de 4—5 største kunne forfølges ned i Stilkgruben. Bægerhulen tragtformet. Støvdragerne over midtstillede. — Hud: glat, skinnende, imod Modenheden lysegul, på Solsiden guldgul og orange, ofte med et let Anstrøg af lyserødt, overalt punkteret med temmelig iøjefaldende brune Punkter, der på Solsiden ere omkransede med karminrødt. Lugt behagelig. — Kjød: svagt gullighvidt, lidt fast, skjørt, saftigt, behagelig sødt og vinsyrligt. — Kjærnehus: bredt løgformet; Kamrene oftest elliptiske, dog undertiden lidt afrundede imod Bægeret, middelrummelige, oftest lukkede, indeholdende 1—3 temmelig store, ægformede, kort tilspidsede, trinde, lysebrune Kjærner. Axehulen smal eller middelbred.

Modenhed. — Plukkes i 3dje—4de Uge af September og er tjenlig til Forbrug fra Oktober til Januar.

Kvalitet og Brug: brugelig som Bordfrugt, fortræffelig Kjøkken- og Hnsholdningsfrugt.