113. Queen.

 

RVinterKalvilB5.jpg    RVinterKalvilB6.jpg

Litteratur og Synonymer:

1. Queen (Hogg, The fruit manual, 1884, p. 182).
2. The Queen (i forskjellige Planteskole-Kataloger).

Historie. Dette nye Æble blev i 1880 bragt frem af Messrs. Saltmarsh & Son i Chelmsford, og det blev tilkjendt et første Klasses Certifikat 10de Novbr. 1880 af det kgl. Havedyrkningsselskab i London. Det er endnu nyt og såvidt mig bekjendt ikke omtalt i noget andel pomologisk Værk end Hogg's fra 1884.

Beskrivelse af Træet. Træet er af middelkraftig Væxt og synes hårdført. Årsskud: næsten talrige, lidt udadgående, slanke, lidt knæede, uldede, rød- eller violetbrune, sølvgråhudede, med talrige runde og ovale Lenficeller. Bladknopper: små, flade, spidse, tilliggende. Blade: på Sommerskuddene ægrunde med tilføjet kort Spids, stumpt savtakket Rand og middellange eller korte Bladstilke; om Frugtknopperne ere Bladene langstrakt ovale. Frugtknopper: middelstore, langagtig formede, med stump Spids og skinnende røde og mørkerøde Knopskjæl. Blomster: temmelig store, sildige; Kronbladene udvendig rosenrøde, indvendig hvidligrøde.

Frugtbarhed: stor og tidlig.

Kultur. Træet lader sig opelske til smukke Pyramider og Lavstammer og passer iøvrigt for alle mindre Former, mulig også for Halvstammer. Det er ikke egent med Hensyn til Jordbund og kan dyrkes i alle almindelig godt beskyttede Haver. På Dværgstamme slår det let an og kan formes til smukke Dværgtræer, der dog formedelst tidlig og rig Frugtbarhed ikke synes at ville blive ret store.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: meget stor, i bedste Udvikling 100 mm. bred, 71 mm. høj, almindelig 82 mm. bred og 60 mm. høj; den største af de her afbildede Frugter er 93 mm. bred og 68 mm. høj. Form: fladrund, ofte temmelig regelmæssig femkantet; Bugen sidder på Midten; fra Bugen afrundes den jævnt til den brede Stilkende, over Bugen aftager den ofte lidt stærkere imod Bægeret. Begge Halvdele ere i Almindelighed lige store. Tværsnit fladkantet. Frugtstilk: indtil 20 mm. lang, ofte kortere, middeltyk, træagtig eller lidt kjødet, brunlig, næsten nøgen, indleddet i en meget dyb og bred, ofte uregelmæssig formet, rustklædt Stilkgrube. Bæger: mindre end halvt åbent, grønt og uldet; Bladene middellange, temmelig brede, i Bunden ikke ganske sluttende, indadbøjede, lidt oprette og ofte tilbagebøjede; anbragt i en dyb, middelbred Nedsænkning imellem fine Folder og fem brede, afrundede Ribber, der gå ned over Frugten til Stilkhulen. Bægerhulen kegleformet. Støvdragerne midtstillede. Hud: glat, mat glinsende, lidt smattet, gulliggrøn, senere grønlig citrongul; på Solsiden mere eller mindre tæt punkteret, spættet og stribet med en livlig karminrød Farve, hvoraf der også ofte findes Spor på Skyggesiden. Brune Hudpunkter ere sparsomme. Rustfigurer forekomme af og til. Lugt svag. Kjød: hvidt, temmelig fint, saftrigt, mørt, overvejende vinsyriigt, meget lidt sødt. Kjærnehus: løgformet; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret runde, flade, lukkede, indeholdende hvert 12 næsten små, langt ægformede, kort tilspidsede, brune, i Reglen velnærede Kjærner. Axehulen smal.

Modenhed. Plukkes i Midten af September og er tjenlig Forbrug i Oktober og November; kan opbevares betydelig længere.

Kvalitet og Brug: Meget god Husholdningsfrugt.

Dette endnu nye Æble har megen Lighed med Cox's Pomona, fra hvilket det dog adskiller sig ved en fladere og mere regelmæssig Form og undertiden betydeligere Størrelse. Træet bærer lige så rigt og i lige så tidlig Alder.