Rival.

Synonymer. Ingen.

Historie. Sorten er af engelsk Herkomst. Modertræet skal være tiltrukket af Charles Ross ved Udsæd af en Kærne af Peasgoods Nonsuch. Blev sat i Handelen af Planteskolefirmaet Clibran i Altrincham (årstallet angives ikke i de engelske Pomologier). Bunyard kalder Frugten meget tiltalende og lovende. I Danmark er Rival af nyere Dato. Den blev således udbudt fra Mathiesens Planteskole i Korsør mellem nyere Sorter i 1907. Ved Frugtsortsundersøgelsen i 1934—37 noteredes der kun om 47 Træer af Sorten, alle plantet på Sjælland. I Henhold til Planteskoletællingen 1937—39 formeredes der årlig 460 Træer af Rival i danske Planteskoler.

Træet.

I Planteskolen giver Sorten smukke og ret kraftige Træer.

Grundstamme. Trives godt både på Vild- og Dværgstamme.

Beskrivelse af Træet. Rival danner en bred, stiv og opret Krone. årsskuddene på unge Træer er meget kraftige, tykke helt ud i Spidsen og meget filtede. Barken er mørkebrun og med mange små Porer. Bladene tætsiddende og Kronen bladrig; Bladene er rendeformede og opadrettede, hvorfor deres lysegrønne Underside ses meget. Frugtknopperne er middelstore og ægrunde. Blomstrer i Midtsæsonen. Kromosomtallet er 34.

Dyrkningsforhold. Sorten anses for at være ret fordringsfuld. Kræver god Jord, men ikke meget Læ, da Frugten sidder godt fast. Kan nøjes med lidt Beskæring. God til Indpodning i andre Sorter. Frugtbarheden tidligt indtrædende, men som Regel kun jævn. Frugtudtynding kan være nødvendig for at hindre en Standsning i Væksten. 8 m vil måske være en passende Slutafstand.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Kræft er iagttaget på unge Træer. Glassede Frugter kan forekomme. Sprøjteskade forekommer i England ved Brug af Svovlkalk, men er ikke rapporteret her; derimod foreligger Meddelelse om Nedfrysning af Skudspidser.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor til stor. 5,5—7 cm høj og 7,5—8,5 cm bred.

Formen. Rundagtig. Små Frugter er fladrunde og meget regelmæssige, store Frugter højere og mere uregelmæssige.

Farven. Den lyse- eller hvidgrønne Grundfarve bliver gul til guldgul. Nogle Frugter har kun lidt Dækfarve, men de fleste har en stærkt rød Solside, der ved Modenhed er smukt orangerød med karminrøde Striber og Stænk; nogle Frugter har lyse Længdebånd. Huden er stærk, lidt fedtet og glinsende. Hudpunkterne ses kun lidt. -


Rival1.jpg Rival. 4-årigt Dværgtræ i Landbohøjskolens Have, 2x2 m.

Bægeret er middelstort, åbent eller halvåbent; det sidder i en dyb og bred, noget grov Hule, der er omgivet af fremtrædende Ribber og Folder. Støvtrådene midtstillede.

Stilken er kort til meget kort, fortykket ved Basis. Sidder i en dyb, meget bred og regelmæssig Grube.

Kødet er gult, tæt og fast, men dog noget marvagtigt, ikke meget saftigt, men af en stærkt krydret, syrlig sød og behagelig Smag. Stærk Lugt, der minder om Citron.

Kærnehuset er bredt løgformet. Kamrene smalle. Kærnerne middelstore, veludviklede, lysebrune og bredt tilspidsede.

Modningstid. Plukkes sidst i September og har Sæson i Oktober— December, men kan gemmes længere. Opbevaringen let, kan kølelagres.

Anvendelse. Lidt tørt Spiseæble af »amerikansk« Type; kan ikke sættes højere end til 2. Klasse.

Handelsværdien er god for dette i Form og Farve smukke Æble. Skal sælges i Perioder, hvor der mangler godt farvede Spiseæbler. Let at pakke og handle med.

Dyrkningsværdi.

Rival er endnu kun lidt kendt her i Landet. Den har været brugt en Del til Ompodning. Man har gentagne Gange konstateret, at Træerne er tilbøjelige til at gå i Stå i Væksten. Må foreløbig anbefales til Prøve, fortrinsvis i Landets gode Egne, og her til såvel Privat- som Erhvervsdyrkning, hvor der er Mulighed for at avle stærkt farvet Frugt.