Matthiesen 1913. II: 165

Thorsageræble.

Hjem: På en Udstilling i Århus 1911 fremlagdes dette Æble af Gartner Hansen i Thorsager (nord for Kalø Vig) som Frøæble. Nærmere om Sorten var ikke meddelt. Jeg har kaldt Frugten efter Hjemstedet.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstor, 71 mm bred, 65 mm høj, fladrund som en Hawthornden, Bug på eller lidt under Midten, begge Halvdele éns udviklede. Bæger: åbent. Bladene brede, korte, butte, krøller udad, så man ser ned i Bægerrøret; Hulen middeldyb, middelvid. Ribber små og fine indenfor Randen, spores kun svagt ned over Frugten, Tværsnit omtrent rundt. Stilk: lang, ret kraftig, brun, glat; Hulen middeldyb, vid, uden eller kun med Spor af grå Rust. Hud: lyst gulgrøn, Solsiden med lidt rødt, hvori skimtes fine Striber; Punkter få, fine uden kendelig Hov. Svag eller ingen Lugt. Fedtet. Kærnehus: bredt løgformet. Aksen smal, Rum små, korte, brede, lidt udrandet tilspidsede opad, but tilspidsede nedad. Vægge glatte, Kærner lange, brede, blankbrune, flade, 2 i hvert Rum. Bægerrør: en lille bred Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, stærkt håret over det hele. Kød: snehvidt med svag grønlig Tone, meget saftigt, mørt, lidt løst, mildt sødt vinagtigt med nogen rosenagtig Aroma. Modningstid: »Efterår«. Værd: god og smuk Bordfrugt.

SaedingeM10.jpg Fig. 255. Thorsageræble.