Matthiesen 1913. II: 118

Skænkelsøæble.

Hjem: Modertræet til dette fortræffelige Vinterhusholdningsæble står i Skænkelsø Skoles Have, lidt nord for Ølstykke Station. Træet er tilligemed et ældgammelt Gråpæretræ de eneste tilbageblevne Træer fra den gamle Skolehave, hørende til en af Frederik IV Skoler, af hvilke der er så mange på Egnen. Træet er meget stort og meget gammelt, Stammen måler ca. 2 Mtr. i Omkreds og Kronen breder sig over en stor Flade, Podested har det ikke været mig muligt at opdage. 1911 hændtes det mærkelige, at en oprindelig som Vandgren på en af de tykke Hovedgrene siddende lille Gren gav en »Sport« af en fra Modersorten helt forskellig Frugt, af hvilken en kort Beskrivelse og Afbildning følger nedenfor. Træet er plantet 1792.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: godt middelstor, i almindelig Udvikling fra det gamle Træ 70 mm bred, 60—61 mm høj, vil rimeligvis blive større på yngere Træer. — Form: kort afstumpet Kegleform eller fladrund og da lidt stærkere aftagende mod Bægeret, Bug hen mod Stilken, begge Halvdele omtrent éns udviklede. — Bæger: lukket, Bladene brede, langt tilspidsede — oftest med afbrudte Spidser— fint dunede; Hulen flad, middelvid, Ribber små, spores kun svagt ned over Frugten, Tværsnit rundt. — Stilk: middellang, kraftig, brun, glat; Hulen dyb, vid med lidt grå Rust i Bunden. — Hud: grønlig gul, Solsiden lakrød uden Striber eller Stænk; Punkter store, brune med mat Hov, spredte; vorteagtige Rustpletter er hyppige. Ret kraftig Lugt. Fedtet. — Kærne hu s: stort, rundt løgformet. Aksen vid, Rum store, åbne, Vægge sprængte og lidt filtede, Kærner store, lange, lysebrune, l—2 i hvert Rum. — Bægerrør: en Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel meget lang, kortkløvet, glat. — Kød: grønligt med grønne Årer og Biårer, tæt, stærkt syrligt uden Sødme. — Modningstid: Vinter til langt ud på Foråret. — Værd: udmærket Køkkenfrugt.

SilleM10.jpg Fig. 225. Skænkelsøæble.

Det gamle Træ er, som alt nævnt, meget stort, sundt og hverandet År meget frugtbart. — Årsskud: lange, tykke med korte Led, rødligbrune, glatte, med mange store Barkporer. — Knopper: store, rundt kegleformede, flade, tæt hvidhårede, tæt tilliggende. — Blade: rundt ovale med fin påsat Spids, groft savtakkede, mørkegrønne; Stilke korte, tykke, rødlige, dunede.— Frugtknopper: store, ægformede, tæt hvidfiltede. Blade om disse langeliptiske, langstilkede.

 

Matthiesen 1913. II: 120

Sporten af Skænkelsøæblet.SilleM11.jpg Fig. 224. Sporten af Skænkelsøæblet.

Valseformet, omtrent dækket af et tyndt rødt, fuldt af Flammer, med åbent Kærnehus som hos Nonnetitte og snehvidt, saftigt Kød, sødt vinsyrligt med fremtrædende Pigeonsmag. Var forbi med Januar.

Er ét af de Naturens mærkelige Tilfælde, som vanskeligt lader sig tyde.