Matthiesen 1913. II: 111

Skippernixer.

Hjem: Lollandsk Sort. Navnet er mærkeligt, hvorledes det skal tydes, vides ikke. Wøldike omtaler Sorten i sine efterladte Optegnelser S. 421 og kalder den Tragtæble, dog som Synonym til Hovednavnet. Sorten er temmelig almindelig i Mariboegnen, både Wøldike og jeg havde Frugten fra Byen Maglemer.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, i bedste Udvikling 77 mm bred, 61 mm høj, oftest dog noget mindre. — Form: fladrund. Bugen lidt under Midten, begge Halv? dele éns udviklede. — Bæger: åbent, Bladene brede, butte, grønne, uldede, adskilte ved Grunden, bøjer indad, krøller Spidserne udad; Hulen flad, vid, omtrent glat, idet Ribberne næppe kendes ned over Frugten, Tværsnit rundt. — Stilk: middellang, kraftig, brun, glat; Hulen flad, vid, fuld af lys gråbrun, ikke strålet Rust, der ofte flyder langt ud over Randen og lader en mørkegrøn Hud skinne igennem. — Hud: hvidlig grøn, senere mere gul, Solsiden varmere; Punkter ualmindelig store, trekantede med bred, klar Hov. Svagt fedtet. Enkelte Frugter kan have Spor af tynd rød Dækfarve på Solsiden. — Kærnehus: dybtsiddende. Aksen kort, snæver, Rum lukkede, små, brede, lidt udrandet afrundede opad, but tilspidsede nedad, Kærner store, lysebrune, butte. — Bægerrør: en lille kort, bred Kegle, Tråde midtstillede. Griffel 2/3 kløvet, meget stærkt filtet på deri sammenvoksede Del. — Kød: snehvidt, fint, skørt, syrlig sødt vinagtigt med svag reinetagtig Aroma. — Modningstid: sidst i November—Januar eller lidt længere. — Værd: god Bordfrugt, god Handels- og Køkkenfrugt.

SilleM7.jpg Fig. 220. Skippernixer.