Matthiesen 1913. II: 113

Skovdalæble.

Hjem: Navnet er tilfældig valgt. Det eneste ældgamle Træ, som jeg har truffet af denne Sort, står tæt ved Boligen i Skovdal Planteskole ved Århus, her kaldes det Pumpeæble, fordi Træet står lige ved Pumpen. Hvorvidt dette snart udlevede Træ er podet vides ikke, dog findes enkelte Træer af Sorten — der kunde være Podninger af det gamle — i Århusegnen, da Hr. Planteskoleejer Jensen har truffet Æblet en enkelt Gang på Århus Torv. Sorten er ellers ganske ukendt, men for god til at glemmes.

SilleM8.jpg Fig. 221. Skovdalæble.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse og Form: middelstor. Frugt fra det gamle Træ er 65 mm bred og 51 mm høj, fladrund, Bug omtrent på Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: stort, lukket eller halvåbent. Bladene brede, langt tilspidsede, grønne ved Grunden, fint uldede; Hulen flad, vid, Ribber små, løber dog ned over Frugten og kanter Tværsnittet noget. - Stilk: 1½—2½ Cmtr. lang, meget kraftig, grønlig lysebrun, dunet; Hulen flad, vid, kun med Spor af Rust i Bunden; — Hud: grønlig gul, Solsiden varmere; Punkter spredte, fine, brune med mat Hov; enkelte små vorteagtige Rustfigurer træffes. Svag Lugt. Stærkt fedtet. — Kærnehus: stort, rundt løgform et, Aksen næppe middelvid. Rum store, brede, lidt udrandede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt årede, 2 små kastaniebrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en lille tragtagtig Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel 2/3¦ kløvet, fint håret over det hele.— Kød: svagt gult med gule Årer, saftigt, marvet, sødt vinagtigt med nogen Aroma. — Modningstid: December—Februar. — Værd: god lille Bordfrugt.