Matthiesen 1913. II: 139

Sorøæble.

Hjem: Jeg modtog dette Æble fra forhv. Handelsgartner Hans Gram i Sorø. Hr. Gram skriver 8/9 13 følgende om Sorten: »Jeg har her fra Sorø Landsogn et Frøæble, som en Kone har fremelsket af Kærne har nu fulgt det i 3 År og det er meget smukt. .... Træet har båret meget rigt i de 3 år, jeg har set det, er nu ca. 8 år og har båret i 5.

SommerM10.jpg Fig. 237. Sorøæble.

Det ser ud til at være sundt og nøjsomt, står på ren Sandjord. Sorten kan jo kun kaldes Madæble men er som sådant udmærket med en kraftig men fin Syre og et fortrinligt Æble til Handelen. Det er brugeligt fra omkring 20. August til midt i September. Træet har en bred Krone og stærke Grene; jeg mener, det er en Sort, der fortjener nærmere Prøvelse, og den vil bl. a. kunne erstatte Charlamovsky, som har den kedelige ranglede Vækst. ... Jeg har lavet nogle få unge Træer af Sorten og kaldt den Tømreræble fra Sorø.« Efter mit Forslag kaldte vi den med her benyttede korte Navn.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: næsten stor eller dog over middelstor, ca. 71 mm bred, 65 mm høj. Form: topformet eller spidst kegleformet, Bugen lidt under Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet. Bæger: lille, lukket, Bladene grønne, svagt dunede, bøjer indad, lidt adskilte ved Grunden; Hulen næsten dyb, snæver, Ribber indenfor og på Randen små, runde, ret markerede, brede ned over Frugten, Tværsnit kantet. Stilk: middellang til lang, kraftig, dunet; Hulen dyb, snæver med ubetydelig Strålerust. Hud: lyst voks- eller strågul. Solsiden med lidt karminrødt i Striber og Stænk, som dog også kan mangle; Punkter spredte, fine med smal Hov, ses ikke meget. Kraftig Lugt. Fedtet. Kærnehus: rundt løgformet, Aksen middelvid, Rum udrandet tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, årede, Kærner middelstore, mørkebrune, spidst ægformede, 2 i hvert Rum. Bægerrør: en tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede, Griffel meget dybtkløvet, filtet over det hele. Kød: hvidt, meget saftigt, af kraftig syrlig Smag uden Sødme eller Aroma. Modningstid: midt i August til midt i September. Værd: meget smuk Salgs- og Køkkenfrugt.

Om Sorten og Træet skriver Hr. Gram yderligere 25/9 13: »Grenene ret tynde men forholdsvis stive, ligesom også Sommerskuddene er tynde og stive; de er stærkt rødligbrune og blanke på Solsiden, grønligbrune og mere matte på Skyggesiden, ret stærkt gråligfiltede ved Grunden, mere hvidligfiltede mod Spidsen; Barkporer næsten manglende på Sommerskuddene men ret talrige og tydelige, små, runde, hvidlige på de fjorgamle Grene.

Bladknopper korte, brede, uldede, tilliggende. Blomsterknopper store, butte, ovale, stærkt hvidhårede, oftest omgivne af ganske smalle, næsten helrandede eller kun ganske svagt tandede Blade på forholdsvis lange tynde Stilke, der er noget uldede, karminrøde og gulgrønne, oftest med en stor Rende ligesom på de andre Blade. Disse er på Sommerskuddene store, eliptiske eller ovale oftest med kort og ofte med noget snoet Spids, uregelmæssigt men svagt savtakkede og oftest ret stærkt bølgede; Overfladen frisk grøn, Undersiden med grålig Uld.

Udtynding af Frugterne burde i Reglen foretages, og Sprøjtning bør ikke forsømmes, da Frugterne ellers får vel mange Skurvpletter. Brugstid: September Måned ud.«