Matthiesen 1913. II: 150

Stødageræble.

Hjem: Modertræet til dette lille, meget smukke Æble står i Gården Stødagers Have i Nærheden af Sønderborg. Gården ejes af den ivrige Havedyrker N. Clausen. Træet er meget gammelt, stammer rimeligvis fra den Tid, da Gården blev flyttet ud 1794, og da det ikke har Plads i den gamle Abildgård, men står midt i Blomsterhaven, kan dette tyde på, at det er et Urtepottetræ, som der har skullet vises særlig Omhu for. Ved Gårdens Brand 1909 led Træet meget, Kronen blev så skåret ned til frisk Træ og gror nu rask igen.

StaubyM8.jpg Fig. 244. Stødageræble.

Beskrivelse af Frugten:— Størrelse: lille til middelstor, fra det gamle Træ 60 mm bred, 58 mm høj. — Form: afstumpet kegleformet, Bugen nærmest Stilken, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lille, lukket, Blade brede, svagt dunede eller glatte, bøjer indad og slutter tæt; Hulen forholdsvis dyb, snæver, Ribber store, skarpe, næsten kalvilagtige, fortsættes lige ind i Stilkhulen, Tværsnit kantet. — Stilk: kort, tyk eller en Knort, glat; Hulen dyb, snæver, kun med Spor af Rust. — Hud: hvidlig gul, ses sjældent ren, da Størstedelen af Frugten er dækket af et smukt purpurrødt, fuldt af Stænk og Striber, Skyggesiden er stænket og stribet, kun på Skyggefrugter er denne ren; Punkter spredte, meget fine, ses næsten ikke. God Lugt. Meget fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen vid, Rum smalle, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge lidt sprængte, Kærner små, én i hvert Rum. — Bægerrør: en smal afstumpet Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel kortkløvet, hvidhåret over det hele. —Kød: hvidt med gult Skær, noget fast, af kraftig sød vinsyrlig Smag. — Modningstid: sidst i Oktober—Jul. — Værd: god Bordfrugt, god Handels- og Køkkenfrugt.