Matthiesen 1913. II: 148

Studstrupæble.

Hjem og Historie: Et ældgammelt Træ af denne Sort findes eller fandtes i en Have i Studstrup tæt ved Løgten Station nord for Århus. En Pranger bragte for ca. 20 År siden et stort Parti af denne Frugt på Århus Torv, derved blev afd. Gartner Larsen i Rislund tilligemed Gartner Stabell i Risskov opmærksomme på den og skaffede sig Kviste til Formering. At Træet den Gang var meget gammelt, sluttedes af, at man kun kunde få Frugtgrene til Formering, unge Skud fandtes ikke. På Hjemstedet kaldtes Frugten den Gang »Oldefars Æble«, hvilket efter jysk Sprogbrug er det samme som Bedstefars Æble, et Navn, der tyder på, at en Bedstefar har fremelsket Sorten af Kærne. Disse Oplysninger skylder jeg Hr. Stabell.

Beskrivelse af Frugten : — Størrelse: stor, i god Udvikling 73 mm bred, 77 mm høj. — Form: bredt afstumpet ægformet eller afstumpet kegleformet. Bug lidt under Midten, -den ene Side ubetydelig stærkere udviklet. — Bæger: stort, åbent, Bladene grønne, meget korte, løber hurtigt ud i en fin Spids, bøjer lidt indad, adskilte ved Grunden, man ser ned i Bægerhulen, som man gør det hos Blenheim; Hulen dyb, snæver, Ribber små, Biribber næsten lige så store, alle kun markerede i og på Hulens Rand; Tværsnit svagt kantet. — Stilk: kort, kraftig til tyk, gulbrun, glat med en lille Kødsvulst ved Grunden; Hulen næppe middeldyb, vid med ubetydelig brun Strålerust. — Hud: varmt gul, Solsiden og ofte mere er dækket af et undertiden mørkt blodrødt, fuldt af korte, smalle Striber, Punkter spredte, temmelig store, mørkebrune med klar bred Hov. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærnehus: i Omkreds stort, rundt løgformet. Aksen snæver eller næsten lukket, Rum store, afrundede opad, tilspidsede nedad, lukkede, Vægge svagt sprængte, Kærner lange, smalle, rødbrune, én i hvert Rum. — Bægerrør: en bred kort Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 2/3 kløvet, håret på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt med gul Tone og gule Årer, marvet, saftigt, sødt vinagtigt. — Modningstid: December—Januar. ~ Værd: god Bordfrugt, bedre Husholdningsfrugt og fortrinlig Salgsfrugt.

StaubyM7.jpg Fig. 243. Studstrupæble.

Træet er sundt og rigtbærende. — Årsskud: middellange, middeltykke, ikke knæede, violetbrune, tæt dunede mod Spidsen, få gule Barkporer. — Bladknopper: brede, spidse, stærkt dunede — Blade: næsten runde med meget kort udløbende Spids, groft savtakkede hen mod Spidsen, ofte omtrent helrandede, bølgede i Randen; Stilke korte, kraftige, rødlige, dunede. — Frugtknopper: ægformede, store, dunede.