Tompkins King.

Synonymer. King of Tompkins County, Tompkins County King, Winter King og King.

Historie. Sorten er fremkommet omkring år 1800 i Staten New Jersey i U. S. A. Herfra kom den til Tompkins County (Amt) i New York-Staten, hvor den fik sit Navn. Er meget udbredt i sidstnævnte Stat. I England skal den på Sandjord kunne blive lige så fin som i Amerika. Sorten er rimeligvis gentagne Gange indført til Danmark. Den er opført i Det jydske Haveselskabs Fortegnelse fra 1895, i Vilvordes Katalog findes den i 1894, og i 1913 udbydes den fra Mathiesens Planteskole i Korsør. På Århusegnen og andre Steder kaldes den Amerikansk Kongeæble. Ved Frugtsortsundersøgelserne har den gjort sig meget lidt bemærket; Frugterne var gennemgående for grønne og Frugtbarheden utilfredsstillende. Ved Planteskoletællingen i 1937—39 nævnes den ikke. I de senere års varme Somre har Æblet været veludviklet, hvilket har medført en øget Interesse for Sorten, der nu bruges en Del til Indpodning i andre Sorter. Synes at være udbredt på Bornholm.

Træet.

I Planteskolen vokser Sorten villigt til.

Grundstamme. Passer muligvis bedst til Dværgstamme.

Beskrivelse af Træet. Danner en stor, bred, åben, noget hængende Krone. Årsskuddene kraftige, Barken brun med violet Skær og store Porer. Bladene er ægformede og i Randen uregelmæssigt takkede. Bladstilkene røde. Akselbladene er lange og brede. Frugtknopperne er store. Blomstrer i Midtsæsonen. Blomsterne meget store, smukke, næsten hvide og med brede Kronblade. Har 51 Kromosomer og kræver god Befrugtning.


Tompkins King1.jpg


Dyrkningsforhold. Synes at være temmelig hårdfør og længelevende. Kræver god Plads og solåbent Voksested samt højtliggende varm Jord. Helst Læ, da Frugten skal hænge længe på Træet. Beskæres kun lidt og gødes forsigtigt for ikke at få for store Frugter. God til Indpodning i andre Sorter. Bærer ikke tidligt, senere jævnt og ret godt. Udtynder sig selv.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Kan blive angrebet af Skurv og Kræft samt Æblevikler og Æblebladhveps.

Frugten.

Størrelsen. Stor til meget stor. 7—7,5 cm høj og 7—9 cm bred.

Formen. Ægform til afstumpet Kegleform. Lidt kantet.

Farven. Bliver efterhånden gulgrøn til varmt guldgul. Ofte er det meste af Frugten dækket af en ildskarlagenrød Farve med brunrode Striber og Stænk. Nogle Frugter har et lakrødt Bånd ned gennem en lys Dækfarve. Under ugunstige Forhold bliver Farven og Kvaliteten utilfredsstillende. Huden fedtet og glinsende. Hudpunkterne store.

Bægeret er lukket. Hulen flad og bred. Støvtrådene midtstillede. Stilken af varierende Længde og Tykkelse. Stilkgruben bred, snart dyb og snart helt fyldt ud eller med en Kødbulk.

Kødet er gullighvidt, fast, reinetteagtigt, syrligsødt, ikke meget saftigt, men med en kraftig og meget behagelig Aroma.

Kærnehuset er løgformet. Kamrene store. Kærnerne store og flade, ofte dårligt udviklede.

Modningstid. Plukkes i første Halvdel af Oktober Måned. Sidder godt fast. Brugstiden er Novbr.—Febr. Skal helst sælges omkring Nytår, da den røde Farve senere afbleges. Kan formentlig kølelagres. Anvendelse. God Spisefrugt og fin Køkkenfrugt. Udstillingsfrugt.

Handelsværdien er stor, når Frugten har den rette Farve. Volder ingen Vanskelighed ved Sortering og Pakning.

Dyrkningsværdi.

Erfaringerne om Sorten er endnu sparsomme. Synes at egne sig for danske forhold, men kræver sandsynligvis gode Somre. Da Æblet er værdifuldt til Afveksling med de sædvanlige Sorter, bør Tompkins King plantes i Erhvervshaver i Landets gode Frugtegne, ligesom den fortjener at prøves i Privathaver.


Tompkins King2.jpg Tompkins King. 10-årigt Træ i Landbohøjskolens Have. 6½ x 6½ m.