Matthiesen 1913. II: 167

Tranekær.

Littr. o. Syn.: Gartner-Tidende 1879, S. 165.

Hjem og Historie: Sorten er fundet i Illebølle Skov på Langeland, og Træet, som stod i en Plantning, var langt og opløbet. Frugten blev første Gang plukket og prøvet 1877 af Slotsgartner Rasmussen på Tranekær, den var stor og smuk, men sur og noget ram. Alligevel blev et ældre Træ i Slotshaven ompodet med Sorten, og dette Træ bar allerede 1881 omtrent 30 godt udviklede Æbler, som viste sig at have tabt den oprindelige vilde Smag. 1889 blev Sorten under her brugte Navn sat i Handelen af Mathiesens Planteskole i Korsør, og den har nu nået en Del Udbredelse. At vi i dette Æble har en Frøfrugt af Gråsteneræblet, er der ikke Tvivl om, herpå tyder både Træ og Frugt. Efter de Erfaringer jeg har gjort, når den dog ikke Moderen i Godhed, dertil er Syren fremdeles lovlig skarp, derimod synes Træet ikke at være så fordringsfuldt med Hensyn til Jordbund, og Sorten kan derfor vist blive en god Afløser for Modersorten, hvor denne ikke vil trives. Træet synes at være lige så udsat for Fusikladiumengreb som Gråstenertræet; men det bærer meget tidligere.

TuborgM1.jpg Fig. 257. Tranekær.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: denne svarer til Gul Gråsteners, er gennemsnitlig 6772 mm bred, 66 mm høj. Formen ligner ligeledes Modersortens, er ofte tilsyneladende lidt højbygt, i Virkeligheden dog bredere end høj, Bugen under Midten, den ene Side stærkere udviklet. Bæger: halvåbent. Bladene brede, lange, uldede på begge Sider, bøjer indad, slår Spidserne tilbage; Hulen middeldyb, snæver til middelvid, Ribber brede, blødt rundede, ulige store, løber helt ned over Frugten, Biribber ofte lige så store som Hovedribberne, Tværsnit stærkt kantet, Stilk; kort, kraftig, træet, tæt dunet; Hulen dyb, snæver, kun med Spor af Rust. Hud: gråstenergul, varmere på Solsiden, som ofte har rødt i Striber og Stænk; Punkter meget fine, spredte, meget lidt kendelige. Kraftig Gråstenerlugt. Fedtet.Kærnen hus: lille, rundt løgformet. Aksen vidt åben, Rum tilspidsede mod begge Ender, Vægge lidt sprængte, Kærner små, lysebrune. Bægerrør: en stor, skarpt tilspidset Kegle, Tråde dybtstillede. Griffel dybtkløvet, håret på den sammenvoksede Del. Kød: hvidt med gul Tone, meget saftigt, minder stærkt om Moderens, men er næppe så krydret og med lidt skarpere Syre. Modningstid: den falder sammen med Gråsteneræblets. Værd: meget god til al Slags Brug.

Træet ligner aldeles Gråstenertræet, så en nærmere Beskrivelse er overflødig. Frugtbarheden synes at indtræde tidlig og at være rigere samt mere regelmæssig. En Fejl formenes Sorten at have, nemlig den, at Træet er tilbøjeligt til at kaste Frugten lovlig tidligt, man må derfor helst plukke, så snart de første sunde Frugter falder.