Matthiesen 1913. II: 169

Tuborgæble

Hjem: Nærmere om dette Æbles Hjemstavn er det ikke lykkedes mig at få oplyst, det skal bære Navn efter det bekendte Sted ved Strandvejen nord for København, og det stammer muligvis derfra.

Beskrivelse af Frugten: -Størrelse: stor, i almindelig god Udvikling 90 mm bred, 71 mm høj, men Frugter på henved 100 mm Bredde og tilsvarende Højde træffes ofte.- Form; fladrund, bredt afstumpet ved begge Ender, Bug lidt under Midten, begge Halvdele oftest éns udviklede. Bæger: stort, lukket, Bladene brede, butte, indadbøjede, enkeltvis med udadbøjede Spidser, fint uldede; Hulen middeldyb, middelvid, Ribber store, flade, løber helt ned over Frugten, Tværsnit stærkt kantet. Stilk: kort, kraftig, dunet, eller også en kort Knort; Hulen dyb, vid med ubetydelig Rust, ofte med en flad Svulst, en mørkegrøn Farve skinner hyppigt igennem på Rustens Plads. Hud: hvidlig gul med grønt Skær, mere eller mindre dækket af en brunlig rød Dækfarve uden Striber eller Stænk; Punkter få, fine med mat Hov, ses næsten ikke. Kraftig Lugt. Stærkt fedtet. Kærnehus: forholdsvis lille, næsten rundt, Aksen middelvid, Rum små, tilspidsede mod begge Ender, Vægge glatte, åbner sig spatelformigt; Kærner små, rundt ægformede, trinde, kaffebrune. Bægerrør: en kort, bred Kegle, Tråde dybtstillede. Griffel tyk, meget kortkløvet, svagt håret på den sammenvoksede Del.Kød; hvidt med grønne Årer, tæt, skørt, saftigt, syrligt uden Sødme. Modningstid: Vinter. Værd: er en Rambour, udmærket Køkken- og Torvefrugt, Værd som Hawthornden eller Bismark.

TuborgM2.jpg Fig. 258. Tuborgæble.

Træet. Årsskud: middellange, kraftige, knæede, rødligbrune, tæt dunede, talrige fine Barkporer. Knopper: store, afrundede, flade, tilliggende, lidt dunede. Blade: store, eliptiske med lang påsat Spids, savtakkede, meget svagt dunede på Undersiden; Stilk næppe middellang, tyk, violetrød, dunet. Frugtknopper: store, ægformede, brune, dunede, tætsluttende.