Matthiesen 1913. II: 171

Tullebølleæble.

Fig. 259. Tullebølleæble.

Hjem: Landsbyen Tullebølle på Langeland. Sorten er, såvidt vides, ældre. Jeg har modtaget den fra Gårdejer R. H. Rasmussen i Rifbjerg.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: næsten stor, 78 mm bred, 68 mm høj i normal Størrelse. Form: omtrent kuglerund, Bugen lidt under Midten, begge Halvdele lige store, Bægerpartiet undertiden ubetydelig trynet. Bæger: lille, lukket, Bladene brede, gulgrønne, dunede tilligemed Hulen, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen lille, snæver, flad, Ribber og Biribber ligestore, små, ret markerede, mindre fremtrædende ned over Frugten, løber dog helt ind i Stilkhulen; Tværsnit svagt kantet. Stilk: middellang, kraftig, krum, tykkere ved Grunden, mørkebrun, glat; Hulen middeldyb, vid, kun med Spor af grå Rust i Bunden, ujævn af Ribberne. Hud: citrongul uden rødt; Punkter ret talrige, mørke, fine med smal Hov. Kraftig Lugt. Stærkt fedtet. På Træet med hvid Dug. Kærnehus: stort, rundt løghjerteformet. Aksen lang, vid, Rum store, tilspidsede opad, svagt afrundede eller but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, 23 kastaniebrune Kærner i hvert. Bægerrør: en Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel dybtkløvet, svagt håret i Delingsstedet. Kød: hvidt med gult Skær nærmest Huden, marvet, saftigt, fint vinsyrligt uden Aroma. Modningstid: Efterår. Værd: fortrinligt Madæble og smuk Torvefrugt.