Matthiesen 1913. II: 187

Vennekildegaardsæble.

Hjem: Sorten har jeg fundet i Gården Vennekildegårds Have ved Grønholt pr. Fredensborg. Træet er ca. 50 År gammelt, meget hårdført, da det står frit udsat for Nord og Østvinden. Forædlingssted er ikke til at spore. Formeringsretten er købt af Guldborghave Planteskole på Lolland.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: meget stor, i bedste Udvikling 102 mm bred og Uge så høj, rundt valseformet, bredt afstumpet ved begge Ender, Bug omtrent på Midten, den ene Side altid stærkere udviklet.— Bæger: halvåbent, Bladene vidt adskilte fra hinanden, bøjer lidt indad, svagt uldede; Hulen middeldyb eller næsten dyb, snæver eller middelvid, Ribber store, løber helt ned til Stilkhulens Rand, Tværsnit stærkt kantet. - Stilk: kort, kraftig, brun, glat; Hulen middeldyb. Snæver, fuld af gråbrun Strålerust.— Hud: hvidlig grøn, bliver først lidt mere gul hen mod Foråret, Solsiden har enkeltvis lidt røde Stænk og Striber; Punkter få, mørke med bred klar Hov. Svag Lugt. Tør. — Kernehus: [vidtåbent som hos Nonnetitte, Rum smalle, tilspidsede mod begge Ender, Vægge stærkt sprængte og filtede, Kærner små, trinde, mørkvioletbrune, mangler næsten altid. — Bægerrør: en Kegle, Tråde under rnidtstillede, Griffel dybtkløvet, stærkt hvidfiltet. — Kød: hvidt med grønligt Skær, grønne Årer og Biårer, lidt groft, marvet, af frisk vinsyrlig Smag med svag Nonnetittearoma. — Modningstid: Marts—Maj eller længere. — Værd: af Godhed som Langelandsæble, udmærket Køkken- og Salgsfrugt. Frugten har navnlig Værd ved sin ualmindelige Størrelse og sildige Modningstid.

VejringeM3.jpg Fig. 269. Vennekildegaardsæble.

Træet danner en bred Krone ligesom Langelandsæbletræet, det bærer godt hvert År. At det er en Frøfrugt af Nonnetitte, er der næppe Tvivl om. — Årsskud: lange, tykke, knæede, olivenbrune med mørkebrun Solside, dunede mod Spidsen; talrige store, gule Barkporer.—Bladknopper : små, flade, spidse, tæt hviddunede, tæt tilliggende.— Blade: store, rundt ægformede med kort udløbende Spids, groft savtakkede, ofte dobbelt, glatte, på Undersiden; Stilk kort, tyk, rødlig, dunet. — Frugtknopper: store, ægformede, tæt hvidhårede.

Ved Gårdens Brand i April 1913 var Træet meget udsat for at blive ødelagt, men blev frelst, kun et Par Smågrene gik i Løbet.