Matthiesen 1913. II: 191

Vibekka

Hjem: Foreliggende Sort vår udstillet som Frøæble af Gartner M. L. Hansen, Kongensvej, København på Gartnerforeningens Udstilling i Tivoli 1894. Ligheden med Langelandsæblet er meget stor, både med Hensyn til ydre og indre Egenskaber, så stor, at et af dem synes at være overflødigt. I hvert Fald viser Vibekkaæblet og Langelandsæblet at to Reproduktioner kan falde omtrent éns ud.

VejringeM5.jpg Fig. 271. Vibekka.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor, 90 mm bred, 81—84 mm høj. — Form: kort valseformet eller bredt af? stumpet kegleformet, Bug under Midten, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: lukket eller halvåbent, Blade grønne, smalle, uldede, adskilte ved Grunden; Hulen godt middeldyb, middelvid til snæver, Ribber store, flade, kendelige langt ned over Frugten, Tværsnit ikke ganske rundt. — Stilk: middellang, tynd, gulgrøn med brunt, glat; Hulen middelvid, dyb med gråbrun Strålerust, af hvilken enkelte Stråler løber længere ned over Frugten; det samme er Tilfældet hos Langelandsæblet. — Hud: lysegul, Solsiden stænket af et smukt rødt, hvori kort afsatte brede Striber; Punkter spredte, fine med klar Hov. Kraftig Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: forholdsvis lille i Omkreds, åbent som hos Nonnetitte, Rum rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Vægge , stærkt sprængte, Kærner lange, små, lysebrune, talrige. —Bægerrør: en afrundet Kegle, Tråde under midtstillede, ofte næsten dybtstillede. Griffel halvkløvet, tæt hvidhåret eller filtet på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt, sødt vinagtigt med svag Nonnetittearoma, aldeles som hos Langelandsæblet. — Modningstid: Oktober—Nytår. — Værd: brugelig Bordfrugt, meget god Køkken- og Handelsfrugt.