Matthiesen 1913. II: 201

Vinæble fra Hellested.

Littr. o. Syn.: Det store Vinæble fra Hellested, Dansk Havetidende 1875, S. 577.

Hjem: Citerede Sted skrives, at afdøde Gartner P. Galthen på Thurebyholm fandt Sorten som Kærnefrugt i en Husmandshave i Hellested i Stevns. Hvorvidt dette i Virkeligheden passer eller om Hr. Galthen er bleven mystificeret, véd jeg ikke, i hvert Fald fandtes hele Stevns over lige op til Valløegnen mange store Træer af Sorten, da jeg første Gang traf Frugten 1887. Rimeligvis er det en ældre Frøfrugt, hjemmehørende i Stevns, udenfor denne Egn har jeg aldrig truffet den.

VilladsM6.jpg Fig. 278. Vinæble fra Hellested.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: stor til meget stor, 72 mm bred, 70 mm høj, men Frugter af 90 mm Bredde og 82 mm Højde træffes ikke sjældent. — Form: udpræget rund Kalvilform, ikke sjældent med noget fremstående trynet Bægerparti, Bug under Midten, den ene Side altid stærkere udviklet. — Bæger: lukket, Bladene grønne, fint uldede, brede, bøjer indad, står lige op; Hulen middeldyb til dyb, middelvid eller snæver, Ribber store og fremtrædende som hos Hvid Vinterkalvil; langs ad den ene findes omtrent altid en skarp Søm; Tværsnit stærkt kantet. — Stilk: lang, krum. kraftig, grøn med rødbrunt, ofte kødfuld ved Grunden, uldet; Hulen dyb, vid med lidt gråbrun Strålerust. — Hud: som moden lysegul, Solsiden med tynd karminrød Dækfarve, hvori Flammer og Striber; Punkter ret talrige, fine med klar Hov, ses ikke meget.— Kærnen u s: stort, rundt løgformet. Aksen lang, vid, Rum store, brede, rundt tilspidsede mod begge Ender, Vægge årede, Kærner store, bredt ægformede, tykke, lysebrune. — Bægerrør: en grydeagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel halvkløvet, glat. — Kød: hvidt, syrlig vinagtigt, Syren skarp, bliver hurtig brunt efter Snittet. — Modningstid: September—Oktober. — Værd: fortrinlig Køkken-frugt og meget smuk Salgsfrugt.

Hr. Galthen skriver om Træet: »har en pyramidalsk Form, med stærke, slanke Sommerskud, der er grønlige med hvide Barkporer og glatte. Bladene er ejendommelig store, næsten hjerteformede, Bladstilke nærmest Skuddet, rødlige.«