Matthiesen 1913. II: 195

Vinsur fra Als.

Hjem: Hvorfra Sorten stammer, og om den oprindelig er hjemmehørende på Øen, kan jeg intet oplyse om. I mit Fødehjems Have i Ulkebølskov på Als stod i min Barndom et stort gammelt Træ af Sorten, og Træer af samme Sort har jeg truffet flere Steder i Ulkebøl Sogn. Utænkeligt er det ikke, at den kan være tiltrukken af min Bedstefars Broder, »Farbror Hans«, da Træet i Hjemmets Have havde Plads lige ved to af dennes Frøtræer.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form.: stor, 8788 mm bred, 7579 mm høj, uregelmæssig kalvilformet, er snart højere, snart mere plat, Bug på eller lidt under Midten, den ene Halvdel altid stærkere udviklet. Bæger: lukket eller halvåbent. Bladene lange, brede, dunede, bøjer lidt indad; Hulen snæver, dyb, omgivet af store uregelmæssige Ribber, som strækker sig helt ned og ind i Stilkhulen; Tværsnit meget stærkt kantet. Stilk: kort, tyk, grøn, ofte kun en Knort, fint dunet og ofte trykket til Siden af en større eller mindre Svulst; Hulen dyb, snæver med fin brun Rust. Hud: lyst gul med svagt grønligt Skær og varmere Solside, som undertiden har lidt smukt rødt i Striber og Stænk; Punkter fine med bred Hov. Kraftig Lugt. Stærkt fedtet. Kærnen u s: mellemstort eller forholdsvis lille, Aksen lang, vid, oprevet, som det vil ses af Fig., Rum afrundede eller rundt tilspidsede opad, mere eller mindre rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, stærkt filtede, Kærner små, lysebrune, skarpt tilspidsede, én i hvert Rum. Bægerrør: en Kegle, Tråde midtstillede, Griffel meget dybtkløvet, tæt filtet over det hele. Kød; noget løst, hvidt, meget saftigt, vinsyrligt med fornøden Sødme, uden Aroma. Modningstid: August til lidt ind i September. Værd: er en fortrinlig Handels- og Køkkenfrugt, som kan bruges fra Træet midt i August. Er ualmindeligt rig på Saft og står som Husholdningsfrugt langt over Lord Suffield o. lign. Sorter.

VilladsM2.jpg Fig, 274. Vinsur fra Als.

Træet ligner i et og alt Borgherreæblets, og meget tyder på, at Sorten er Barn af dette, kan i hvert Fald betragtes som en tidligmoden Varietet af denne Sort.