Matthiesen 1913. II: 210

Volmers.

Hjem: Denne ældgamle Sort har jeg kun truffet på Als, tidligere fandtes den i mange af Øens Haver, navnlig dog i Ulkebøl Sogn. Meget taler for, at den har hjemme i denne Egn, uden at Bevis herfor dog kan føres. I C. F. Schmidts Æblefortegnelse fra Nyegård Planteskole ved Haderslev 1793 findes under Nr. 27 en Sort, som han kalder Grosser Wollmers Apfel, Voldmers Æble, som muligvis kan være foreliggende, dog betegner han det som en Køkkenfrugt af 2den Rang, hvilket ikke passer på den alsiske Frugt. I Johan Georg Vothmanns Haugebog, oversat 1817 findes Navnet ikke.

Beskrivelse af Frugten; — Størrelse: mere end middelstor, i almindelig Udvikling ca. 73 mm bred, 60 mm høj. — Form: fladrund, bredt afstumpet ved begge Ender, kan også være mere højbygt, Bug lidt under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. — Bæger: halvåbent, Bladene brede, grønne, bøjer Spidserne udad, uldede; Hulen vid, middeldyb, Ribber og Biribber kraftige indenfor Randen, Hovedribberne store, dog blødt rundede ned over Frugten lige til Stilkhulen, Tværsnit kantet. — Stilk: kort, kraftig, glat; Hulen dyb, snæver eller middelvid med mere eller mindre Strålerust, er ofte kun en Knort og da trykket af en Svulst. — Hud: mat mørkegul. Solsiden med et mat mørkt rødt, hvori Stænk og Striber; Punkter store, brune med mat Hov, ret talrige. Kraftig Lugt. Fedtet. — Kærnehus: lille, løghjerteformet, Aksen kort, godt middelvid, Rum små, omtrent éns og but tilspidsede mod begge Ender, Vægge glatte, undertiden dog lidt sprængte, Kærner lysebrune, rundt ægformede, én i hvert Rum. — Bægerrør: en Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 3/4 kløvet, glat. — Kød: lidt groft af Bygning, meget saftigt, af sød vinagtig, ejendommeligt krydret Vinsmag, Aromaen kan måske kaldes kalmusagtig. — Modningstid: November—December. — Værd: meget god Bord- og Handelsfrugt. I min Ungdom hørte Sorten til de mest skattede. — Den modne Frugt minder i Udseende stærkt om Gråstener.

VoksM6.jpg Fig. 284. Volmers.

Træet bliver stort, er sundt og frugtbart. Sorten føres endnu i Livonis Planteskole i Sønderborg.