Albakæble

 

Denne Sort er sendt af Gartner E. Sørensen, Nyvang, Randers. Træet står i Husmand P. J. Petersens Have i Albæk ved Randers, det er henved 50 år gammelt (1922), omtrent 15 Alen højt med en stor Krone. Det er lagt af en Kærne af den nuværende Ejers afdøde Hustru, som lagde 3 Kærner i en Urtepotte, de to mislykkedes, den 3die gav denne Sort.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form; nærmest stort, mere eller mindre fladrundt med Bugen lidt under Midten, den ene Halvdel stærkere udviklet. —— Bæger: vidtåbent, Bladene brede, bøjer straks tilbage, er adskilte ved Grunden; Hulen dyb, middelvid, Ribber flade, fortsættes helt ned over Frugten, en enkelt trænger sig oftest frem på de andres Bekostning. — Stilk: snart tynd, snart mere kraftig, altid kort, glat eller svagt dunet; Hulen dyb, vid med 1ysebrun Strålerust. — Hud: som moden lyst strågul, solbeskinnede Frugter med tynd brunrød Solside, hvori mørkere Flammer; Punkter spredte, lysebrune med smal Hov; vorteagtige Rustpletter træffes. Kraftig god Lugt, fedtet. —— Kærnehus: meget Iille, rundt løgformet, stærkt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, én but Kærne i hvert. --- Bægerrøret en skarp, stor Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel oftest ødelagt. —Kød: hvidt, saftigt, lidt marvet, af kraftig Vinsmag og godt.Aksen lukket, Rum små,Modningstid: sidst i Oktober, Året ud. — Værd: god Bordfrugt, meget god Husholdningsfrugt, af Værd som Cox's pomona, ikke så smuk men med et meget rundt Træ.


Fig. 352  Albakæble.