Bjerre Herreds Æble.

Dette smukke og gode Æble har jeg fundet i Byerne øst for Daugård Station og ved Hovedgård Station, det synes at være almindeligt forekommende i disse Egne, uden at man dog havde Navn til det. ]eg har givet det ovenfor benyttede Navn i Mangel af noget bedre. Det hører ikke til de såkaldte Bøghske Sorter.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstort, afstumpet kegleformet, Bugen under Midten, den ene Halvdel stærkere udviklet, — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene smalle, uldede, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb, middelvid til snæver; Ribber og Biribber store, runde, løber helt ned over Frugten, Tværsnit kantet. — Stilk: middellang til lang, tynd, fint dunet; Hulen middeldyb til dyb, snæver med lidt fin, lysebrun Strålerust. — Hud: varmt lysegul, Solsiden stænket og stribet af et mørkt karmoisinrødt, undertiden er Dækfarven glat uden Striber eller Stænk. God Lugt og fedtet. — Kærnehus: højt løgformet, Aksen næsten udfyldt, Rum store, lange, but eller rundt tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge årede eller sprængte, Kærner langt tilspidsede, to i hvert Rum. — Bægerrør: en skarp, smal Kegle, Tråde midt eller lidt over midtstillede, Griffel halvkløvet, fint håret på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt, marvet, saftigt,sødt vinagtigt med nogen Rosenaroma. - Modningstid: Oktober—November, måske lidt længere. — Værd: god og smuk Bordfrugt, letsælgelig Handelsfrugt.


Fig, 357.Bjerre Herreds Æble.