Dynæsæble.

Frugt fra afdøde Konsulent P. Henriksen i Beder. Han skriver: »Sortens Hjem er Dynæs ved Laven Station. Træet skal være plantet af en tidligere Ejer Kr. Hansen 1879. Kærnen er lagt i en Urtepotte, og det lille Træ plantet ud som toårigt. Træet er meget sundt og kraftigt, det står lige ved Søen, udsat for Vestenvinden og i dårlig Jord med Grundvandet næsten op til Jordoverfladen om Vinteren. Frugten ligner både i Form, Størrelse og Farve Blenheim (mere Vinter Guld Parmain. M.), men mangler Punkterne. Kød gulhvldt, af fortrinlig vinagtig sød Smag. Formeres af Gartner Andersen i Laven og findes i Forsøgshaven i Esbjerg.«

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstort, fladrundt, ligner en Vinter Guld Parmain, Bug på eller lidt under Midten, den ene Halvdel noget kraftigere udviklet. - Bæger: stort, åbent, Bladene brede, korte, svagt dunede, står lige op, er lidt adskilte ved Grunden, kan slet ikke dække Bægerrøret; Ribber ubetydelige, flade, spores dog svagt ned til Bugen; Hulen næppe middeldyb, middelvid. - Stilk: kort, kraftig til tyk, glat; Hulen flad, middelvid med tynd gråbrun, ikke eller kun ringe strålet Rust. Hud: mørkegul med tynd lakfarvet Dækfarve på Solsiden; Punkter spredte, mørke med smal Hov, nætagtig Rust i Bægerhulen og lidt ned ad Siden. Ingen Lugt og ikke eller kun svagt fedtet. Kærnehus: lille, eliptisk, Aksen middelvid, det hele lidt uregelmæssigt, Rum smalle, spidst tilspidsede mod begge Ender, Vægge glatte, en tyk lysebrun Kærne i hvert. Bægerrør: en kort, bred, lidt tragtagtig Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel 1/3 kløvet, glat. Kød: svagt gult, middelsaftigt, lidt syrlig reinetagtigt, minder meget om Vinter Guld Parmain, som Sorten godt kan træde i Stedet for. Modningstid: Vinter. Værd: er en smuk og god Guldreinet.

Fig. 368. Dynæsæble