Ernestine Drewsen.

Sorten modtog jeg 1892 af Tiltrækkeren Fabrikejer Drewsen, Strandmøllen nord for København. Hr. D. ønskede Frugten opkaldt efter sin Hustru. Da jeg ikke vidste, om Modertræet er bevaret i StrandmøIIens Have og mit unge Træ i Gundsømagle er gået tabt, efter min Fraflytning, og Sorten således muligvis var forsvundet igen, turde jeg ikke optage den i »Dansk Frugt's« første Bind. Den findes dog endnu, jeg fandt den på Udstillingen i Tivoli 1925 i et Par Samlinger, bl. a. Bregentveds.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstor, fladrundt kegleformet. Bugen lidt under Midten, hvorfra Frugten runder noget afplattet mod Stilken, lidt mere tilsneddet mod Bægeret, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lille, halvåbent, Bladene brede, løber undertiden ud i en lang, fin Spids, bøjer Spidserne tilbage, er dunede; Bægerhulen flad eller middeldyb, middelvid, Ribber små, spores dog helt ned over Frugten og ind i Stilkhulen. — Stilk: kraftig, kort eller middellang, dunet; Hulen dyb, snæver eller middelvid, omtrent rustfri, har ofte Tilløb til en lille Svulst. — Hud: næsten hvid eller grønlig hvid med rosa Striber og Stænk på Solsiden og ofte med lidt fin nætagtig Rust; Punkter meget spredte, store, mørke med hvid Hov, kraftig fin Lugt og fedtet. -Kærnehus: stort i Omkreds, løghjerteformet, Aksen vid, Rum store, tilspidsede opad, but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, to store, blankbrune Kærner i hvert. — Bægerrør: en kort, bred Kegle, Tråde midtstillede, Griffel halvkløvet, lidt filtet i Delingsstedet. -Kød: hvidt, lidt marvet, saftigt, fint, lidt svagt krydret og af ædel, god Vinsmag. — Modningstid: September—Oktober. — Værd: ædel sildigmoden Sommerfrugt og Høstfrugt, Træet er årlig meget frugtbart, egner sig for Villahaver. Bar godt og Frugten udviklede sig godt i den halve Snes År, hvor jeg havde Lejlighed til at prøve Sorten på eget Træ.

Fig. 375. Ernestine Drewsen.