Erslevæble.

Frugten har jeg modtaget fra Gartner Madsen i Hurup (Thy). Sorten er ellers, såvidt vides, hjemmehørende på Mors, dog kan Bevis herfor ikke føres, men Hr. Madsen mener det samme.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: middelstort, fladrundt, Bugen på eller lidt under Midten, tager éns og lidt stærkt af mod begge Ender og er ligeligt udviklet til alle Sider. Frugten vil rimeligvis blive en Del større under gunstigere Forhold. - Bæger: åbent eller halvåbent, Bladene dunede, står omtrent lige op, støder næppe sammen ved Grunden; Hulen middeldyb, middelvid, Ribber brede, flade, større ned over Frugten og når lige ind i Stilkhulen, Tværsnit kantet. - Stilk: kort eller middellang, kraftig, grønlig gul med brunt, glat, har to små Knopper; Hulen snæver, omtrent rustfri. -Hud: strågul, Solsiden tæt stænket og stribet af et mat mørkt karmoisinrødt; Punkter få, fine uden Hov; små vorteagtige Rustpletter træffes på de fleste Frugter. Kraftig Lugt og stærkt fedtet. - Kærnehus: løghjerteformet, Aksen vid, Rum store, svagt afrundede ved begge Ender, Vægge stærkt sprængte, to rundtægformede Kærner i hvert. — Bægerrør: en kort, bred Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 1/3 kløvet, svagt håret over det hele. — Kød: hvidt, saftigt, vinsyrligt. — Modningstid: Oktober—December. — Værd: pæn Salgsfrugt, meget god Husholdningsfrugt. Vil være at anbefale for udsatte Egne, lignende Hjemstedets.

Fig. 376. Erslevæble