Flovlevæble.

Hr. Gartner Madsen i Hurup i Thy har i År 1919 sendt mig en meget interessant Samling Æbler fra Sydthy og Thyholm, tildels Frøæbler fra »Danmarks frugtfattigste Egn«. De fleste af dem kan kun tilkomme Prædikatet »jævnt gode«, men de har Betydning og Værd for Hjemegnen, hvor Vestenvinden fører strængt Regimente. Foreliggende er en Frøfrugt fra Byen Flovlev på Thyholms Vestside, jeg har givet den Navn efter Hjemstedet.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: lille, afstumpet kegleformet. Bug henimod Stilkenden, begge Halvdele ens udviklede. - Bæger: stort, halvåbent eller åbent, Blade fint dunede, bøjer lidt indad, står lige op, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb, middelvid, Ribber ret markerede, som oftest ulige store, så Tværsnittet bliver uregelmæssigt kantet. - Stilk: kort, kraftig, dunet; Hulen flad til middeldyb, snæver med ofte kun til to Sider udflydende mørk, lidt strålet Rust. - Hud: grøn, senere smuk citrongul med grønlige Partier, Solsiden varmere og med svage Spor af rødt; Punkter ret talrige, mørke med bred Hov, ses mest på Solsiden. Svag Lugt og svagt fedtet. - Kærnehus: smalt løgformet eller tenformet med kraftige Biårer, Aksen middelvid, Rum små, rundt tilspidsede opad, l tilspidsede nedad, åbner sig spatelformigt, alle Kærner golde. Bægerrør: en tragtformig Kegle, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, håret over det hele. Kød: hvidt, saftigt, lidt marvet, vinsyrligt. Modningstid: November-Februar. Værd: lille god Køkkenfrugt.

Træet er meget hårdført og rigtbærende, det står meget udsat for Vestenvinden på Vestsiden af Thyholm.

Fig. 382. Flovlevæble.