Fredensborg Slotsæble.

Modertræet til dette smukke og gode Æble står i Slotsforvalterens Have ved Fredensborg Slot. Afdøde Slotsassistent Rasmussens Søn har opelsket Træet af en Gråstenerkærne År 1900. Træet er sundt og årligt rigtbærende, og det viser både i Træ og Frugt sit Slægtskab med Filippaæblet, men Frugten er smukkere. Er taget i Formering af D. T. Povlsens Planteskole.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: middelstort til stort, afstumpet rundt kegleformet, Bug under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet; enkelte Frugter kan blive mere Cox's pomonaformet, hvilket dog er sjældnere og ikke normalt. — Bæger: lukket eller halvåbent, Bladene brede, grønne, løber hurtigt ud i en fin Spids, er fint dunede, bøjer indad, slutter næppe ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber små, brede, fortsættes lige til Stilkhulen, Tværsnit svagt kantet. — Stilk: kort, tyk, ofte kun en Knort; Hulen dyb, snæver med lysebrun Strålerust.—Hud: gråstenergul, Solsiden med mere eller mindre purpurrødt, fuldt af Flammer; Punkter ret talrige, mørkebrune med klar Hov, som ofte giver det røde et forelleagtigt Udseende; i Bægerhulen er ofte lidt fin brun Rust. Kraftig Lugt og fedtet. — Kærnehus: løghjerteformet med gulgrønne Årer og Biårer, Aksen middelvid til vid, Rum lange, but afrundede opad, but tilspidsede nedad, Vægge sprængte, to små Kærner i hvert. -- Bægerrør: en skarp Kegle, Tråde lidt under midtstillede, Griffel dybtkløvet, glat. - Kød: snehvidt, saftigt, sødt vinagtigt med gråsteneragtig Aroma, mindende om Filippa. — Modningstid: sidst i Oktober til hen på Vinteren, holdt sig 1922 til midt i Marts. — Værd: meget god Bord- og Salgsfrugt og fin Pyntefrugt. Anbefales meget til Forsøg andre Steder.

Fig. 383. Fredensborg Slotsæble.