Gangstedæble.

Frugten har jeg modtaget fra Lærer N. J. Petersen i Gangsted ved Hovedgård Station i Jylland. Han meddeler, at Træet står i hans Nabos Have, og at en gammel 83årig Kone på Stedet har meddelt, at Træet er plantet af hendes Fader og vistnok før hendes Fødsel. Podested er ikke til at opdage. Træet er sundt og hvert År frugtbart. Æblerne er alle omtrent lige store og kan gemmes til hen i Maj.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstort eller lidt over, næsten rundt, Bug på eller lidt under Midten, smukt rundende mod Stilken og kun lidt mere aftagende mod Bægeret, den ene Halvdel er stærkere udviklet. Bæger; stort, åbent. Bladene brede, glatte, står lige op med lidt udadbøjede Spidser, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen næppe middeldyb, snæver eller middels vid, Ribber små, taber sig ved Bugen, så Tværsnittet er rundt. Stilk: kort, tynd, glat; Hulen middeldyb, vid med lidt brun Strålerust. Hud: mat citrongul med svag grønlig Tone, Solsiden og ofte mere er dækket af et mat blodrødt, hvori ubetydelige Spor af Striber; Punkter spredte, på Stilkhalvdelen store, mod Bægeret fine uden kendelig Hov. Svag Lugt og svagt fedtet. Kærnehus: meget stort i Omkreds, rundt, Aksen godt middelvid, Rum store, svagt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge fint og svagt årede, to store, brede, tykke, kaffebrune Kærner i hvert. Bægerrør: en kort, bred, grydeagtig Kegle, Tråde midtstillede, Griffel halvkløvet, glat. Kød: hvidt med grønlig Tone, Årer gulgrønne, saftigt, sødt vinagtigt med nogen Aroma. Modningstid: Nytår til langt op i Foråret. Værd: god Bord- og Handelsfrugt, god Husholdningsfrugt. Er værdifuld på Grund af dens lange Holdbarhed.

Fig. 386. Gangstedæble.