Himmestrupæble.

Sorten har jeg modtaget fra Planteskoleejer R. Brostrøm i Viborg. Hr. Brostrøm skriver i Brev af 11. Oktbr. 1918: »Efter Meddelelser fra Hr. H. Rendtorff, tidligere Ejer af Himmestrup kan jeg meddele følgende: Det ældste Træ i Himmestrup er i Begyndelsen af forrige Århundrede plantet af Consistorialråd Bjerregård, mens han var Præst i Hjermind. Det er podet. Hr. Rendtorff skriver, det er rigtbærende næsten hvert År og har altid holdt sig fri for Kræft i en Have, hvor alle andre Træer var stærkt angrebne. Ved mit Besøg i Haven iår, bar det en umådelig stor Høst, men Smagen var ringere end Frugterne fra yngere Træer.« Gården Himmestrup ligger lidt nord for Bjerringbro St. øst for Viborg.

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form: godt middelstort, næsten rundt eller lidt fladrundt, Bug på Midten, begge Halvdele éns udviklede. — Bæger: lukket, Bladene brede, uldede, bøjer indad, støder sammen både ved Toppen og ved Grunden ; Hulen flad, vid, Ribber ubetydelige, Tværsnit rundt. — Stilk: middellang, kraftig, lidt krum, glat; Hulen middeldyb, vid, fuld af gråbrun Strålerust, som oftest flyder langt ned over Frugten. —Hud: mat gul uden rødt; Punkter talrige, fine med smal, klar Hov, men ses ikke meget. Svag Lugt og fedtet. — Kærnehus: meget stort i Omkreds, fladt løghjerteformet, Aksen snæver, Rum udrandet tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Vægge årede, 3 store Kærner i hvert. — Bægerrør: en tragtagtig Kegle, Tråde over midtstillede, Griffel dybtkløvet, fint håret i Delingsstedet. — Kød: gult, saftigt, af god sød Reinetsmag. Modningstid: sidst i September, November ud. — Værd : Meget god Bordfrugt og Salgsfrugt. — Sorten er meget for god til at skrives i Glemmebogen.

Fig. 400. Himmestrupæble.