Hindselsæble.

Sendt af Gartner Madsen i Hurup (Thy). Frugten er et Frøæble fra et hundredeårigt Træ, som står i Gården Hindsels Have på Østkysten af Thyholm. »Det er sundt og bærer villigt.«

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form: Æblet er stort, bredt afstumpet kegleformet, Bugen hen mod Stilkenden, den ene Side ofte men ikke altid lidt stærkere udviklet. - Bæger: stort, Bladene forholdsvis smalle, dunede, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber store, brede, dog flade, Hovedribberne løber helt ned over Frugten, Tværsnit kantet. - Stilk: meget kort, tyk; Hulen dyb, tilsyneladende vid men i Virkeligheden snæver, kun med ringe Spor af Rust. — Hud: mørkegul, Solsiden mørkere og med smuk tynd purpurrød Dækfarve, hvori spores Flammer; Punkter ret talrige, brune med smal Hov; tynde brune Rustfigurer træffes. Svag Lugt og fedtet. — Kærnehus: lavtsiddende, løghjerteformet, Aksen vid, Rum tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge lidt sprængte, Kærner små, trinde, blankbrune, bliver hurtigt grå i Luften, 2-3 i hvert Rum. — Rør: en stor dyb grydeagtig Kegle, Tråde lidt under midtstillede, Griffel dybtkløvet, glat. —Kød: hvidt, middelsaftigt, lidt marvet, sødt vinagtigt med lidt bæragtig Aroma. —Modningstid: var godt midt i Oktober, skal kunne holde sig til Februar. — Værd: ret god Bordfrugt, meget god Salgs- og Husholdningsfrugt.

Fig. 401. Hindselsæble.