Højbjergæble.

Foreliggende Æble er sendt af Gartner Olaf Larsen i »Egelund«, Højbjerg, syd for Århus. Han meddeler, at Træet er en halv Snes År gammelt og et Frøæble fra Stedet. Æblet kan opnå en Størrelse som et Alexanderæble, foreliggende Størrelse turde dog nok være den normale. Jeg har set Træet, som har en åben Krone og er meget sundt.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: stort til meget stort, lidt afplattet rundt, Bugen på eller lidt under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. -Bæger: stort, halvåbent, Bladene lange, fint tilspidsede, fint uldede, bøjer indad, står lige op, er adskilte ved Grunden ; Hulen næsten dyb, middelvid, Ribber indenfor Randen rynkeagtige, Hovedribberne flade, brede, løber helt ned til og ind i Stilkhulen, Tværsnit kantet. -- Stilk: lang, kraftig til tyk, svagt bøjet, gul med brun Solside, glat; Hulen dyb, middelvid med lidt fin gråbrun Strålerust i Bunden. Hud: varmt gul, Solsiden lidt mørkere med meget ringe Spor af glat rød Dækfarve; Punkter i Virkeligheden talrige, nærmest kun svage Hov, ses næsten ikke eller kun under Glasset. Kraftig Lugt, svagt fedtet. Kærnehus: fladt og bredt løgformet, Aksen kort, middelvid, Rum små, svagt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte, en enkelt middelstor kaffebrun Kærne i hvert. Bægerrør: en dyb, smal og skarp Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel dybtkløvet, tæt hvidfiltet på den sammenvoksede Del. Kød: svagt gult, saftigt, af godt krydret sød Vinsmag og godt. Modningstid: September. Værd: meget smuk og god Bord- og Handelsfrugt, af særlig Værdi for Årstiden.

Fig. 409. Højbjergæble.