Hudevadæble.

Frugten har jeg modtaget fra afdøde Gartner Ibsen, Odense, fra Korsør Planteskole, fra Hans Knudsen, Landsgrav o. fl. St. — Sorten har hjemme i Hudevad, Roflsted Sogn mellem Nyborg og Odense.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: middelstort afplattet rundt, næsten som en Vinter Guld Parmain, Bug under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. -- Bæger: stort, halvåbent eller lukket, Bladene brede, lange, butte, fint dunede eller filtede, bøjer indad og opad med lidt udadbøjede Spidser, er adskilte ved Grunden; Hulen dyb, middelvid til snæver, Ribber små indenfor Randen, bløde, kendelige helt ned over Frugten, Tværsnit blødt kantet. — Stilk: middellang til lang, varierer stærkt i Længde, tynd, svagt dunet; Hulen dyb, snæver til middelvid, fuld af gråbrun, ofte langt udflydende Strålerust. — Hud: lysegul med grønlig Tone, som senere taber sig, Solsiden med tynd, brunligrød Dækfarve uden Striber eller Stænk, Spor af Rustflgurer omkring Bægerhulen træffes; Punkter meget spredte, fine med bred Hov. Stærk Sødæblelugt og stærkt fedtet. — Kærnehus: meget lille, Aksen snæver, Rum små, udrandet tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, små rundt ægformede Kærner. — Bægerrør: en bred Kegle, Tråde under midtstillede, næsten dybtstillede, Griffel dybtkløvet, svagt håret over Delingsstedet. — Kød: hvidt, meget fast, saftigt, af sød, svag Vinsmag, er omtrent et Sødæble. — Modningstid: November—Februar. — Værd: som Sødæble ganske godt, synes dog at være af mindre Værd. Er ret udbredt.

Fig. 407. Hudevadæble.