Ingrid Maries Æble*).

Frugt fra Gartner Mose i Glamsbjerg på Fyn. Frugten er et Frøæble, Træet er 15 År gammelt (1923) og bar 1922 150 Kl. veludviklede Æbler.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: middelstor, fladrundt. Bugen lidt under Midten, den ene Halvdel oftest lidt stærkere udviklet. — Bæger: halvåbent, Bladene lange, dunede, bøjer indad, slår de lange Spidser fladt tilbage, er adskilte ved Grunden; Hulen flad, vid, Ribber ubetydelige, Tværsnit rundt. — Stilk: kort og tyk eller middellang og kraftig, dunet; Hulen middeldyb til dyb, vid med lidt svagt strålet gråbrun Rust i Bunden. — Hud: varmt eller næsten mørkegul, Solsiden og ofte omtrent hele Frugten med mørkerød Dækfarve, hvori Flammer; Punkter ret talrige, gulbrune med bred gul Hov. Svag Lugt, svagt fedtet. — Kærnehus: lille, Aksen snæver, Rum svagt afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, en eller to Kærner i hvert. — Bægerrør: en lidt tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede. Griffel 2/3 kløvet, håret i Delingsstedct. — Kød: hvidt med gul Tone, saftigt, sødt vinagtigt, kraftig reinetagtig krydret. — Modningstid: December—Februar ud eller måske lidt længere. — Værd: meget fin Rød Reinet, som fortjener stor Opmærksomhed.

*) Jeg havde foretrukket at kalde Sorten Glamsbjerg Reinet, men Tiltrækkeren holdt på det benyttede Navn.

Fig. 415. Ingrid Maries Æble.