Kildebæksæble.

Sorten har jeg modtaget fra Gartner Ditlev Jensen i Kogtved ved Svendborg, som meddeler, at Træet er kommen frem i hans Have i Slutningen af forrige Århundrede Modertræet har en svag Vækst, men står på en Plads med Grusunderlag; unge 78 År gamle Træer er lige så store og har en opret Vækst, alle er de sunde og meget rigtbærende.

Beskrivelse af Frugten: - Størrelse og Form: godt middelstort, afstumpet kegleformet eller også mere rundt, begge Halvdele er enten lige udviklet eller den ene lidt stærkere, Bugen under Midten. Bæger: stort, lukket eller halvåbent, Bladene brede, butte, tæt uldede, bøjer indad eller udad eller står lige op, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen er næsten dyb, snæver eller næppe middelvid, Ribber små, l Hulen dog tilligemed Biribberne ret markerede, spores svagt ned over Frugten, dog er Tværsnittet omtrent fuldt rundt. -- Stilk: kort, kraftig, ofte en Knort, dunet; Hulen dyb, snæver med lidt grå Strålerust. Hud: varmt gul, Solsiden med tynd, rød Dækfarve, hvori Striber og i Udkanten Stænk; Punkter spredte, fine, mørke med klar Hov. Svag Lugt og stærkt fedtet. Kærnehus: smalt løgformet, svagt betegnet, Aksen kort, dybtsiddende, Rum små, lidt udrandede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, en blåbrun Kærne i hvert. Bægerrør: en bred, stor Kegle, Tråde midtstillede. Griffel 2/3 kløvet, tæt håret på den sammenvoksede Del. Kød: hvidt med gul Tone, saftigt, lidt fast, dog mørt, sødt vinagtigt, godt krydret. Modningstid: Jul til langt ud på Foråret. Værd: god Bordfrugt og meget smuk Salgsfrugt til Julemarkedet. Dette gode og meget smukke Æble synes at være megen Opmærksomhed værd.

Fig. 426. Kildebæksæble.