Kirsten Thomsens Æble.

Frugten har jeg modtaget fra Hr. N. Gram. Sorten hører hjemme i Lynge-Eskildstrup, den er et gammelt Frøæble, som er en Del udbredt i denne Egn af Sorø Amt. Træet er lagt af Kærne 1780 og står endnu som et stort, smukt og levedygtigt Træ, årlig frugtbart og Frugten holdbar til i Maj.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: Nærmest stort, bredt afstumpet kegleformet eller rettere parmainformet, Bugen hen mod Stilken, den ene Halvdel stærkere udviklet. — Bæger: stort, halvåbent, Bladene grønne, fint dunede, bøjer lidt indad, slår Spidserne tilbage, er adskilte ved Grunden; Hulen dyb eller godt middeldyb, middelvid til snæver, Ribber indenfor og på Randen ubetydelige, brede og flade ned over Frugten, så Tværsnittet er næppe fuldt rundt, — Stilk: middellang, kraftig, næsten tyk, glat eller fint dunet; Hulen dyb, middelvid, rustfri eller kun med meget ringe Spor af lys Rust. —Hud: lysegul, Solsiden stænket eller tyndt dækket af et smukt purpurrødt, fuldt af Stænk, Striber og Flammer; Punkter ret talrige, fine med bred, svag Hov, som i det røde er mørkerød; fine brune, lidt nætagtige Rustfigurer træffes på Bægerhalvdelen. Svag Lugt, stærkt fedtet. — Kærnehus: forholdsvis lille, smalt løgformet, Aksen middelvid, Rum afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte, Kærner store, de fleste golde. — Bægerrør: en Tragt eller tragtagtig Kegle, Tråde meget højtstillede, Griffel ødelagt på alle til Rådighed stillede Frugter. —Kød: hvidt, ret saftigt, marvet, af lidt syrlig Vinsmag med svag parmænagtig Aroma. — Modningstid: November til Maj. —Værd; ret god Bordfrugt, meget smuk Salgsfrugt og god Husholdningsfrugt.

Fig, 428. Kirsten Thomsens Æble.