Lejleplug.

Bornholmsk Sort, som findes i mange bornholmske Haver. Træet har den Fejl, at det ikke er stærkt frugtbart. Med Hensyn til Navnet dette: Lejle er en Ølbimbel, Plug en Told eller Prop. Lejle er også synderjysk Udtryk for det samme, et Lejle eller Lejel bruges der til øl, når Folkene er ved Markarbejde.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstort, afstumpet kegleformet eller pigeonformet, bredt afstumpet ved Bægeret, Bugen tæt ved Stilkenden, den ene Halvdel stærkere udviklet, minder i meget om Adams's Parmain. Bæger: lukket, Bladene korte, brede, grønne, dunede, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen flad, vid, Ribber ubetydelige, dog er Tværsnittet regelmæssigt kantet. Stilk: middellang, ret kraftig, krum, grøn med brunt, glat eller svagt dunet; Hulen flad, vid, kun med svage Spor af lysebrun Strålerust. Hud: lyst varm gul. Solsiden og ofte lidt mere er stribet og stænket med et smukt livligt karmoisinrødt; Punkter spredte, rustbrune med bred Hov; lysebrun Rust findes i større eller mindre Mængde på alle Frugter, ofte nætagtig, undertiden sammenhængende og da ofte med grovere Partier. Svag Lugt, fedtet. Kærnehus: smalt tenformet, Aksen lukket, Rum tilspidsede opad og svagt rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, én Kærne i hvert. Bægerrør: en kort, bred tragtagtig Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel halvkløvet, glat. Kød: hvidt, fast, saftigt, af kraftig, lidt syrlig Vinsmag. Modningstid: November-December. Værd: smuk Frugt, god Bordfrugt, meget god Køkkenfrugt.

Fig. 437. Lejleplug.