Lundbækæble.

Sorten har jeg modtaget fra Forsøgsleder N. Esbjerg i Blangsted ved Odense. Den stammer fra Grenåegnen, hvor den træffes i nogle få Haver, men ellers ikke. Foreliggende Frugt er fra Gården Lundbæk i Ålsrode Sogn. At vi har en ældre lokal Sort for os, kan der næppe være Tvivl om, skriver Hr. E.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse og Form: middelstort til stort, smukt fladrundt, Bugen under Midten, den ene Halvdel er stærkere udviklet. Bæger: halvlukket, Bladene fint dunede, bøjer indad, opad og udad; Hulen er flad eller middeldyb, Ribber i og på Randen ubetydelige, ned over Frugten brede, ulige store, Tværsnit kantet. -- Stilk: kort, tyk, enkeltvis længere, glat eller svagt dunet; Hulen middeldyb, normalt vid, undertiden kun middelvid med brun Strålerust. -- Hud: lysegul, Solsiden med mere eller mindre mørk rosenrød Dækfarve, fuld af Flammer, Stænk og korte Striber; Punkter spredte, brune med smal Hov; større og mindre Rustfigurer træffes på de fleste Frugter. Svag Lugt og stærkt fedtet. Kærnehus: fladt løgformet, Aksen vid, når tæt op til Roret, Rum rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Vægge sprængte, indtil 3 små mørkebrune Kærner i hvert. Bægerrør: en skarp tilspidset Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, tæt filtet over det hele. Kød: hvidt, bliver hurtig lidt brunt efter Snittet, saftigt, syrligt uden Sødme. Modningstid: November til langt hen på Vinteren. Værd: meget smuk Salgsfrugt og meget god Husholdningsfrugt.

Fig. 441. Lundbækæble.