Tidlig Graastener fra Sønderborg.

Sorten er tiltrukken af Gartner A. D. Livoni i Sønderborg først i Halvfemserne i forrige Årh. Frugten ligner ikke meget Moderfrugten (Gundstrup Graastener), men den er god, Træet er tidlig rigtbærende, og Frugten skal særlig udvikle sig godt i kolde, fugtige Somre.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form; lille til middelstort, 65 mm. bredt 58-60 mm. højt, lidt fladt kugleformet, lidt tilsneddet mod Bægeret, den ene Halvdel stærkere udviklet. Bugen noget nær på Midten. — Bæger: lukket, Bladene brede, lange, butte, grønne, glatte ; Hulen forsvindende flad, Ribber meget uregelmæssige, næst Bægeret perleformede, løber tilligemed Biribberne ret udprægede ned over Frugten lige til Stilkhulen og kanter Tværsnittet. — Stilk: middellang til lang, krum, tynd, ollvenbrun, glat; Hulen dyb, vid med fin gråbrun Strålerust. - Hud: lyst guldgul eller hvidlig gul, rødt træffes ikke; Punkter lysebrune, store og små imellem hinanden, ofte talrige, ofte også lidet kendelige, uden synlig Hov. Kraftig Lugt og stærkt fedtet. Vorteagtige Rustfigurer træffes. - Kærnehus: stort i Omkreds, rundt løgformet, Aksen lang, middelvid til vid, Rum lidt udrandet tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge svagt sprængte, Kærner små, trinde, lysebrune. - Bægerrør: en bredt afstumpet Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel meget kortkløvet, glat. — Kød: hvidt, meget saftfuldt, marvet eller løst, af god, fin, lidt svag Gråstenersmag. — Modningstid: sidste Halvdel af September—Oktober. — Værd: fin og god Bordfrugt.

Fig. 389. Tidlig Graastener