Vestervig Klosteræble.

Sendt af Gartner Madsen i Hurup. »Er fra Vestervig Klostergård og meget gammelt.« Når Sorten medtages her, er det ikke for dens Godheds Skyld, men for dens Alders og Hjemsteds Skyld. Om Sorten på Stedet stammer fra Klostertiden kan ikke afgøres, lige så lidt om det er en lokal Sort, det sidste er det rimeligste; under alle Omstændigheder har den antikvarisk Værdi.

Beskrivelse af Frugten: - Størrelse og Form: middelstort til lidt over, bredt afstumpet kegleformet, Bug hen mod Stilken, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. -- Bæger: stort, lukket, Bladene meget korte, brede, næsten trekantede, bøjer fladt indad, men formår ikke at dække Røret, er adskilte ved Grunden; Hulen næsten dyb, middelvid, Ribber meget markerede, alle Hovedribber indenfor Randen tvedelte, løber blødt ned over Frugten, Tværsnit blødt kantet. Stilk: meget kort eller kun en Knort; Hulen flad eller lidt dybere, vid med mere eller mindre grå Strålerust. Hud: grønlig gul, Solsiden og ofte mere er dækket af et smukt mørkt blodrødt, stribet og flammet af lysere rødt; Punkter brune med klar Hov. Svag Lugt og svagt fedtet. Kærnehus: smalt løgformet, Aksen snart snæver, snart mere vid, Rum lange, rundt tilspidsede opad og nedad, Vægge lidt årede og ofte sprængte, en stor, rundt ægformet Kærne i hvert. Bægerrør: en stor, lidt afrundet Kegle, Tråde dybtstillede, Griffel halvkløvet, svagt håret i Delingsstedet. Kød: hvidt med grøn Tone, ret saftigt, krydret sødt med en svag vild Bismag. Modningstid: Efterår, forbi først i December. Værd: har nærmest kun historisk og pomologisk Interesse, højest Husholdningsfrugt.

Fig. 430. Vestervig Klosteræble.