Fredericia Voldæble.

Frugten er modtaget fra Hr. H. P. Feld i Fredericia, som meddeler, at Træet er fundet vildtvoksende på Byens Vold men senere henplantet i anden Mands Have. Tillige skriver han, at der findes mange vildtvoksende Æbletræer på Voldene, som han mener skylder henkastede Kærnehuse deres Oprindelse. Foreliggende Sort medtages her, for det minderige Hjemsteds Skyld.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse og Form: middelstort, 71 mm bredt, 65 mm højt, kegleformet, Bugen hen mod Stilken, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. Bæger: halvåbent eller næsten lukket, Bladene grønne ved Grunden, dunede, bøjer indad, slår Spidserne tilbage ; Hulen dyb, snæver, Ribber brede, blødt rundede, bliver meget fremtrædende ned over Frugten, så Tværsnittet er stærkt kantet, ofte næsten firkantet. -- Stilk: kort, tyk, lidt uldet; Hulen flad, vid med lidt mørkegrå Strålerust. Hud: hvidlig grøn eller grønlig gul uden rødt; Punkter talrige, på Solsiden rødlige, hvilket tyder på, at rødt kan findes; små Rustfigurer træffes. Meget fedtet. Kærnehus: uregelmæssigt, Aksen lang, vid, Rum lange, skarpt tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge årede, er snart vidt åbne, snart næsten lukkede i samme Frugt; få store mørkebrune Kærner. Bægerrør: en lille Kegle, Tråde lidt under midtstillede, Griffel halvkløvet, glat. Kød: svagt grønligt, saftigt, sødt vinagtigt, dog uden kendelig Aroma. Modningstid: September- Oktober. Værd: brugelig Bordfrugt, god Køkken- og Torvefrugt. Minder noget om Tyrrestrup Kirsebæræble i Udseende.

Fig. 515. Fredericia Voldæble.