Mellerupæble.

Æblet er sendt af Stadgartner Carlsen i Randers, indsamlet ved Amtsundersøgelserne. Hjemsted er vel Byen Mellerup n. ø. for Randers. Jeg har fået Frugten under her benyttede Navn.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse og Form: ligner meget en stor uægte Gråstener eller det engelske Æble Lady Henniker, er afstumpet kegleformet, Bugen på Midten eller mere hen mod Stilkenden, den ene Halvdel er stærkere udviklet. -- Bæger: stort, lukket, Bladene brede, butte, uldede, bøjer indad, er lidt adskilte ved Grunden; Hulen snæver til middelvid, dyb, Ribber store, løber helt ned over Frugten og kanter Tværsnittet. Stilk: middellang, næsten tyk, glat; Hulen snæver eller middelvid med brun, svagt strålet Rust; en mindre Svulst trykker Stilken. Hud: gråstenergul, Solsiden stænket og kortstribet af et smukt rødt; Punkter spredte, fine med smal Hov. Kraftig Lugt og svagt fedtet. Kærnehus: lille, eliptisk eller næsten tenformet, Aksen vid, Rum små, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, få lysebrune Kærner. Bægerrør: en stor, afrundet Kegle, Tråde midtstillede, Griffel meget kortkløvet, håret på den sammenvoksede Del. Kød: hvidt, saftigt, vinsyrligt. Modningstid: Oktober. Værd: smuk Handelsfrugt, meget god Husholdningsfrugt. Er muligvis en uægte Gråstener.

Fig. 446. Mellerupæble.