Møllegaards Navnløse.

Bornholmsk Sort fra Møllegården i Nyker Sogn, Modertræet er ca. 100 År gammelt, det er sundt og ualmindelig frugtbart, og Frugten er meget holdbar. På Stedet plukker man ikke Frugten men lader den falde på Græsjorden, og det skal den ikke tage videre Skade af. Æblet er meget smukt og har en stor Vægtfylde; er altså tungt og derfor god og fordelagtig Salgsfrugt.

Beskrivelse af Frugten. - Størrelse og Form: middelstort, rundt ægformet eller fladrundt, Bugen på eller under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet; begge Former forekommer nok omtrent lige hyppigt. -- Bæger: stort, halvåbent, Blade brede, lange, dunede, bøjer indad, opad, slår Spidserne tilbage; Hulen flad til middeldyb; Ribber på de ægformede er ret markerede på Randen og kendelige helt ned over Frugten og kantede Tværsnittet, på de fladrunde meget små og da med rundt Tværsnit. -- Stilk: middellang, tyk. glat; Hulen middeldyb til dyb, ofte med en lille Svulst og kun med Spor af Rust i Bunden. -- Hud: mørkegul skinnende, omtrent hele Frugten er tæt stribet og stænket af et smukt karmoisinrødt, som ofte dækker på største Delen af Frugten; Punkter spredte, fine med bred Hov, ses ikke meget; enkelte Rustpletter træffes. God Lugt, svagt fedtet. Kærnehus: løghjerteformet, Aksen middelvid til vid, Rum afrundede opad, tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner rundt ægformede, lysebrune, trinde, få. Bægerrør: en lille Kegle, Tråde midtstillede. Griffel halvkløvet, tæt filtet under, håret over Delingsstedet. Kød: hvidt med gul Tone, bliver hurtig gulbrunt efter Snittet, saftigt, vinsyrligt. Modningstid: Nytår-Forår. Værd: meget god sildig Husholdnings- og Salgsfrugt. Der er næppe Tvivl om, at Frugten vil blive adskilligt større på unge og yngere Træer. Fortjener at prøves.

Fig 453. Møllegaards Navnløse.