Nøkkenæble.

Bornholmsk Sort, modtaget fra Lærer Harild i Bodilsker, i hvilken Egn Sorten har hjemme.

Beskrivelse af Frugten: ~ Størrelse og Form: middelstort til stort, kegleformet, bredt afstumpet, Bug hen imod Stilken, den ene Halvdel meget stærkere udviklet. --Bæger: stort, lukket, Bladene smalle, glatte eller fint dunede, bøjer indad, er adskilte ved Grunden; Hulen middelvid, dyb, Ribber ret skarpe, undertiden næsten rynkede i Hulen, mere fremtrædende på Randen og ned over Frugten, helt ind i Stilkhulen; Tværsnit stærkt kantet. -- Stilk: kort, kraftig til tyk, enkeltvis tynd; Hulen snæver, middeldyb til dyb, normalt med ubetydelig brun Strålerust, som dog også kan være tilstede i større Mængde. -- Hud: grønlig, som fuldmoden varmt gul, Solsiden og ofte mere er fuld af karmoisinrøde Striber og Stænk, som ofte dækker helt, medens Skyggesiden har mindre; Punkter spredte, på Stilkhalvdelen temmelig store med bred Hov; hele Huden er mat. Kraftig Lugt, men svagt fedtet. Kærnehus: lille, omtrent tenformet, Aksen vid, Rum afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner små, lange, smalle, trinde, mørkebrune, én i hvert Rum. Bægerrør: en stor, dybtgående Kegle, Tråde under midtstillede, Griffel lang, halvkløvet, håret i Delingsstedet og lige til Grunden. Kød: fast, hvidt med grøn Tone, sødt vinagtigt med god Aroma og meget saftigt. Modningstid: November-December. Værd: meget god Bordfrugt og god Salgsfrugt.

Fig 456. Nøkkenæble