Sæddingegaards Æble.

Sorten har jeg modtaget fra Sæddingegaards Have på Lolland ved Gartner Jessen dersteds. Hvorvidt Sorten hører hjemme der i Haven, er tvivlsomt, da der findes to gamle Træer af den, men hvor den så videre stammer fra, vides ikke, at det er en lokal Sort, er der næppe Tvivl om.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: stort eller meget stort, de sendte Frugter var ca. 95 mm brede, 77—78 mm høje, Formen er nærmest lidt afplattet rund, Bugen på eller lidt under Midten, begge Halvdele på det nærmeste éns udviklede. — Bæger: stort, åbent eller halvåbent, Bladene korte, brede, grønne, uldede, adskilte ved Grunden, bøjer indad, står lige op; Hulen næsten dyb, middelvid, Ribber ikke just store men skarpe indenfor og på Randen, taber sig hurtigt, dog er Tværsnittet næppe fuldt rundt. — Stilk: kort, tyk, dunet; Hulen dyb, vid med lidt mørk Strålerust i Bunden. —Hud: gul, Solsiden med kraftig purpurrød Dækfarve uden Striber eller Stænk; Punkter talrige, ses bedst i Dækfarven, er brune med bred Hov; omkring Bægeret træffes ofte fin, mørk Rust. Svag Lugt, fedtet. — Kærnehus: forholdsvis lille, Aksen middelvid, Rum små, udrandet opad, tilspidsede nedad, Vægge sprængte, Kærner små, talrige, violetbrune, ligger som oftest løse. — Bægerrør: en smuk Tragt, Tråde højtstillede, den korte Griffel dybtkløvet, filtet over det hele. — Kød: hvidt, middelsaftigt, marvet, sødt vinagtigt, kunde være lidt kraftigere. —Modningstid : Januar til hen mod Foråret. — Værd: fortrinlig Salgsfrugt, brugelig Bordfrugt og god Køkkenfrugt.

Fig 500. Sæddingegaards Æble.